Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2010
Accessionstext <itemDescription>
  • Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning av boplatsområdet RAÄ 178, etapp 2, inom fastigheten Pryssgården 1:1, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av att Norrköpings kommun, Mark- och exploateringsenheten, planerar för industribebyggelse inom fastigheten Pryssgården1:1. Utredningen utfördes under sommaren 2006 och hösten 2007. ... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Ög, Östra Eneby sn (nuvarande Norrköping), Raä 178:1, Pryssgården 1:1
Event <context>
  • Förvärvad 2010 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data