Tillbaka till sökresultatet

Boplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Göteborg, Bohuslän, Göteborg
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Göteborgs stadsmuseum, Inventarienummer: GAM 10720
Beskrivning <itemDescription>
 • Boplats, undersökt och borttagen, ca 75x60 m (NV-SÖ). Inom området har tidigare ett rikligt fyndmaterial ytplockats, som kan dateras främst till mellanneolitikum. Området har delundersökt genom sonder... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 7D0c NÖ (FMR registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Göteborgs stadsmuseum, Inventarienummer: GAM 18618
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wigforss, J.: Arendal, Göteborg. Boplatsområden, sonderingsgrävning. Fyndrapporter 1971 (ATA dnr 1013/72)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • von der Luft, M.: Utredning vid Halvorsäng, Boplatser, Göteborgs kommun, Göteborgs Stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2004:44, 2004 (Raä dnr 321-3736-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Göteborgs stadsmuseum, Inventarienummer: GAM 30595-30604
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Göteborgs stadsmuseum, Inventarienummer: GAM 29306-29325
Terräng <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Göteborgs stadsmuseum, Inventarienummer: GAM 32386-32388
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Göteborgs stadsmuseum, Inventarienummer: GAM 83971
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Göteborgs stadsmuseum, Inventarienummer: GAM 33362-33363
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordin, P. 2009. Folkvandringstid invid hällkistan Lundby 267 på "Vikan". Sten-, brons- och järnålder i attraktivt söderläge på Norra Älvstranden, Bohuslän och Västergötland, Björlanda och Lundby sock... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Göteborgs stadsmuseum, Inventarienummer: GAM 84077
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Göteborgs stadsmuseum, Inventarienummer: GAM 48928, RAÄ Diarienummer: 1013/72
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Göteborgs stadsmuseum, Inventarienummer: GAM 73731-73743
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Göteborg, Göteborg, Bohuslän, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Boplats
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Boplats
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Ingen antikvarisk bedömning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data