Tillbaka till sökresultatet

Hög

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Södermanland, Katrineholm, Södermanland, Sköldinge
Terräng <itemDescription>
  • 1) Krön av mindre moränhöjd i åkermark.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Grop, 3x2 m och 0.4 m dj. Vall , 1 m br och intill 0.2 m h.Hög, uppgift om: ".. på kullen vid Lindkulla, en skadad" (SGU,1864).Gropen synes ej vara grävd i fornlämningen. Såvida det är sammalämning so... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Sköldinge, Katrineholm, Södermanland, Södermanland.
Lämningstyp<itemName>
Hög
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Hög
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
  • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data