Tillbaka till sökresultatet

Hägnadssystem

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Tierp, Uppland, Österlövsta
Skadestatus <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Hägnad - Typ: Stenmur, antal 3
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Hägnadssystem, inom ett område, ca 40-110x5-110 m (NÖ-SV) bestående av 3 stenmurar, med en sammanlagd av 255 m. De är 0,5-1,5 m br och intill 0,5 m h, av 0,2-0,4 m st stenar samt 0,5-0,7 m st stenbloc... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Österlövsta, Tierp, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Hägnadssystem
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Hägnadssystem
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data