BILDER

Bo NIYR5;224 Utby

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Lundberg, Bengt A
Copyright: <presImageCopyright> Lundberg, Bengt A
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1996-05-06 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Västra Götaland; Kommun: Uddevalla; Landskap: Bohuslän; Socken: Herrestad
Title <itemTitle> Bo NIYR5;224 Utby
Beskrivning <itemDescription>
  • Berghäll med runristning och hällristning (som liknar en skeppsfigur). Inskriften inleds med namnet Åsa. De därefter följande runorna kan uppfattas som början av runraden. RAÄ-nummer Herrestad 58:4
    Fotosyfte: Publiceringsbild

Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Kvällssol, kraftig släppeffekt. Efter uppmålning tagning med handblixt.
Event <context>
  • Tillkomst 1996-05-06 i Bo NIYR5;224 Utby, Herrestad, Uddevalla, Bohuslän, Västra Götaland, Sverige av Lundberg, Bengt A.
  • Arkiverad 2020-12-08 .
Titel<itemName>
Bo NIYR5;224 Utby
Classifikation <itemClassName>
  • Fotografi
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16000300017847_ff960130
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data