Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 58/52 (2)

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland; Kommun: Uddevalla; Landskap: Bohuslän; Socken: Herrestad
Title <itemTitle> Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 58/52 (2)
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Denna post innehåller information om en lämning. Här visas endast delar av informationen, fullständig information om lämningen finns i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister.
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige.
  • Arkiverad 2019-01-17 .
Titel<itemName>
Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 58/52 (2)
Classifikation <itemClassName>
  • Dokument
Identifierare <itemNumber>
  • L1969:1632 Inventeringsbok 59d475d0-7ab7-423f-ab40-c5983fb8d998
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data