Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 58/52 (2), Herrestad 52:1, Herrestad 58:1, Herrestad 58:2, Herrestad 58:3, Herrestad 58:4, Herrestad 58:5, Herrestad 58:6

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Västra Götaland; Kommun: Uddevalla; Landskap: Bohuslän; Socken: Herrestad
Title <itemTitle> Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 58/52 (2), Herrestad 52:1, Herrestad 58:1, Herrestad 58:2, Herrestad 58:3, Herrestad 58:4, Herrestad 58:5, Herrestad 58:6
Event <context>
  • Tillkomst i Pålsgården, Sverige.
  • Arkiverad 2023-03-08 .
Titel<itemName>
Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 58/52 (2), Herrestad 52:1, Herrestad 58:1, Herrestad 58:2, Herrestad 58:3, Herrestad 58:4, Herrestad 58:5, Herrestad 58:6
Classifikation <itemClassName>
  • Dokument
Arkiv referenskod <itemNumber>
FMIS bild-URL <itemNumber>
  • 14/1485/1552/dokument/1552-0058-0052-02-D.jpg
Identifierare <itemNumber>
  • FMIS_Bild_12000000161865
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data