Ristning, medeltid/historisk tid

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Uddevalla, Bohuslän, Herrestad
Orientering <itemDescription>
  • Ca 25,5 m SV om RAÄ Herrestad 58:3
Terräng <itemDescription>
  • SÖ-sluttande bergsparti.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Ristning, ca 1,1x1,1 m (Ö-V), bestående av 1 skeppsfigur, 1 hjulkors, 7 korta "bemanningsstreck" på rad, 2 obestämbara figurer, 4 skålgropsliknande bördjupningar och 1 runrad. Ristningen är från histo... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Herrestad, Uddevalla, Bohuslän, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Ristning, medeltid/historisk tid
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Ristning, medeltid/historisk tid
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data