Stensättning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Norrköping, Östergötland, Kvillinge
Terräng <itemDescription>
  • Krön av moränrygg med berg i dagen. Lövträd.
Beskrivning <itemDescription>
  • Stensättning, närmast rund 4 m i diam och 0,2 m h. Kraftigt övertorvad med enbart kännbara stenar under torven. Enligt 1949 års inventering skulle det finnas ytterligare 2 stensättningar (dock osäkra)... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 18 m N 45cg Ö om brukningsväg.
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Kvillinge, Norrköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Stensättning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Stensättning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data