Boplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Dalarna, Leksand, Dalarna, Leksand
Beskrivning <itemDescription>
  • Boplats (?), av okänd utsträckning, dock minst 15 m diam,indikerad genom 2 bitar slagen kvarts. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Terräng <itemDescription>
  • NV älvstrand. Åkermark (silt).
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Leksand, Leksand, Dalarna, Dalarna.
Lämningstyp<itemName>
Boplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Boplats
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data