BILDER

Kalkmålning från 1400-t i västligaste valvet. Altaruppsats placerad i Sparreska gravkoret. Kalkmålningar, överkalkade och senare framtagna. Norrsunda kyrka, interiör mot öster med kor, absid och dopfunt från medeltid. Altarring och sluten bänkinredning från 1954. Kyrkan mot väster och öppning mot gravkor i söder.

Norrsunda kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
By: <presImageByline>Gunilla Nilsson
Copyright: <presImageCopyright> Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1100 - 1199
Place <presPlaceLabel> Län: Stockholm, Kommun: Sigtuna, Landskap: Uppland, Socken: Norrsunda , Stift: Uppsala stift, Församling: Norrsunda församling
Title <itemTitle> Norrsunda kyrka
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Öster, Absid - Öster, Torn - Öster, Gravkor - Söder
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Dopfunt av sandsten dateras till senast 1200-talets mitt. Predikstol och altaruppsats, nu placerad i gravkoret, tillverkades under 1600-talet och placerades i Norrsunda kyrka 1774. Övrig inredning som... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkans exteriör är putsad och med synligt runstensfragment i västgaveln. Gravkorets puts är målad med fogar för att imitera tegel och renässansgaveln är utsmyckad med skulptur i gotlandssandsten av o... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Norrsunda uppförs som en romansk sockenkyrka byggd av utvald gråsten. Den bestod ursprungligen av långhus med två travéer, smalare kor och absid. Den romanska kyrkan har torn över koret i öster i vars... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Norrsunda församling, Norrsunda, Sigtuna, Uppland, Stockholm.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Ändring 1070-01-01 e.Kr. - 2001-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Torn 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1100-01-01 e.Kr. - 1259-12-31 .
 • Nybyggnad 1150-01-01 e.Kr. - 1150-12-31 e.Kr. .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1300-01-01 - 1399-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, valvslagning 1400-01-01 - 1450-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1440-01-01 - 1459-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1470-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Gravkor 1633-01-01 - 1633-12-31 .
 • Nybyggnad - Gravkor 1633-01-01 - 1633-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1760-01-01 - 1760-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1773-01-01 - 1773-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1774-01-01 - 1774-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1808-01-01 - 1808-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1810-01-01 - 1810-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1810-01-01 - 1852-12-31 .
 • Underhåll 1816-01-01 - 1816-12-31 .
 • Underhåll 1831-01-01 - 1831-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1845-01-01 - 1845-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1902-01-01 - 1902-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 1911-01-01 - 1911-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1917-01-01 - 1917-12-31 .
 • Ändring 1923-01-01 - 1923-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1942-01-01 - 1943-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1953-01-01 - 1954-12-31 av Bo Wildestam.
 • Fast inredning - orgel 1964-01-01 - 1964-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1967-01-01 - 1968-12-31 .
 • Ändring - restaurering, exteriör 1984-01-01 - 1985-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1984-01-01 - 1984-12-31 .
 • Ändring 1997-01-01 - 1997-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 2001-01-01 - 2001-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Fasadmaterial lika med stommen, Puts, Fasadmaterial lika med stommen
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån, Plåt
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • SIGTUNA NORRSUNDA KYRKA 1:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data