Stensättning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Norrköping, Östergötland, Vånga
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Krön av moränbunden höjd med berg i dagen. Hagmark.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Stensättning? oregelbunden, utsprungligen rund, 10 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2 m st. Mittgrop,1,5 m diam och 0,4 m dj. I gropen och två andra ställen är grävlingshål.... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Vånga, Norrköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Stensättning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Stensättning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data