Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Östergötland Rappestad Hag
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Stenålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Hag, Rappestad, Linköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Gravaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Hag, Rappestad, Linköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Hag, Rappestad, Linköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Hag, Rappestad, Linköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • bergart
 • bränd lera
 • flinta
 • glättsten
 • gnidsten
 • keramik
 • kärl
 • snäckskal
Fyndplats<itemName>
Hag
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data