SUNDBY KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1100 - 1199
Place <presPlaceLabel> Län: Södermanland, Kommun: Eskilstuna, Landskap: Södermanland, Socken: Sundby , Stift: Strängnäs stift, Församling: Kafjärdens församling
Title <itemTitle> SUNDBY KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Korsarm, Torn - Väster, Vapenhus - Väster, Kor - Rakt, Kor - Öster, Torn - Väster, Torn - Västtorn, Sakristia - Norr, Kor - Öster, Kor - Fullbrett
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Valmat, Sadeltak
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • ÖVERSIKT Sundby kyrka består av ett enskeppigt långhus med tillbyggda korsarmar och kor i öster, torn med vapenhus i väster samt en sakristia invid den norra korsarmens norra sida.

  FASADER Sundby k...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Kafjärdens församling, Sundby, Eskilstuna, Södermanland, Södermanland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Torn 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Valvslagning 1400-01-01 - 1550-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1400-01-01 - 1550-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1400-01-01 - 1550-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1400-01-01 - 1550-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1630-01-01 - 1630-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1700-01-01 - 1790-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1740-01-01 - 1740-12-31 av Johan Fahlström.
 • Ändring - ombyggnad, takstol 1773-01-01 - 1773-12-31 av Anders Ersson.
 • Ändring 1786-01-01 - 1786-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1790-01-01 - 1792-12-31 av Salomon Bodström.
 • Fast inredning - läktare 1790-01-01 - 1792-12-31 av Salomon Bodström.
 • Ändring - ombyggnad 1790-01-01 - 1792-12-31 av Salomon Bodström.
 • Ändring 1790-01-01 - 1792-12-31 av Salomon Bodström.
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1790-01-01 - 1792-12-31 av Salomon Bodström.
 • Valvslagning 1790-01-01 - 1792-12-31 av Salomon Bodström.
 • Fast inredning - orgel 1790-01-01 - 1792-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1790-01-01 - 1799-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1790-01-01 - 1792-12-31 av Salomon Bodström.
 • Nybyggnad - Korparti 1790-01-01 - 1799-12-31 av Salomon Bodström.
 • Ändring - ombyggnad, port 1790-01-01 - 1792-12-31 av Salomon Bodström.
 • Nybyggnad - Sakristia 1858-01-01 - 1858-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1858-01-01 - 1858-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1858-01-01 - 1858-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1866-01-01 - 1866-12-31 av Per Larsson Åkerman.
 • Ändring - ombyggnad, golv 1909-01-01 - 1909-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1909-01-01 - 1909-12-31 .
 • Underhåll - interiör 1909-01-01 - 1909-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, port 1938-01-01 - 1938-12-31 av Ernst Söderberg.
 • Fast inredning - orgel 1954-01-01 - 1954-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1954-01-01 - 1954-12-31 av Erik Fant.
 • Teknisk installation - el 1954-01-01 - 1954-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1954-01-01 - 1954-12-31 av Erik Fant.
 • Fast inredning - bänkinredning 1954-01-01 - 1954-12-31 av Erik Fant.
 • Underhåll - golv 1954-01-01 - 1954-12-31 av Erik Fant.
 • Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap. 1955-01-01 - 1955-12-31 av Bergholtz Klockgjuteri AB.
 • Underhåll - takomläggning 1957-01-01 - 1957-12-31 av Aug. Karlsson & Son, Plåtslageri, Eskilstuna.
 • Fast inredning - orgel 1976-01-01 - 1976-12-31 av Åkerman och Lund.
 • Underhåll 1996-01-01 - 1996-12-31 av Ekeboms Glasmästeri, Eskilstuna.
 • Underhåll - Omputsning, exteriör 2001-01-01 - 2001-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Slät, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar
Stomme<itemMaterial>
Murverk, Murverk - Natursten
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Korsplan, latinsk
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Plantyp-Korsplan, latinsk
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • ESKILSTUNA SUNDBY 6:4 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data