Tillbaka till sökresultatet

BILDER

kalkmålning,

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Lennart Karlsson, SHM
Copyright: <presImageCopyright> SHM
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Art
Date <presTimeLabel> 1520-tal
Place <presPlaceLabel> Uppland Valö
Anmärkning <itemDescription>
 • * Nilsén A 1986 s 14 har noterat att det intill bilden av Lukas, målarnas skyddshelgon, finns en inskrift "yrean måålare" - äldre forskare har felaktigt fört målningarna till Andreas Martini / Martinsson, vilken sannolikt var kyrkoherde på 1520-talet;
  framställningen av "Jesajas martyrium" (exp-nr 95:327:10) har apokryfisk grund

Kondition <itemDescription>
Datering <itemDescription>
Upphovsman/verkstad <itemDescription>
Referens <itemDescription>
 • Bringéus G, 1998. Nådafadern. s 180 ff
Referens <itemDescription>
 • Nilsén A, 1986. Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri. s 158 ff
Referens <itemDescription>
 • Pegelow I, 1988. Sankt Martin. s 117, 243
Event <context>
 • Brukad i Valö, Valö, Östhammar, Uppland.
 • Tillverkad 1520 - 1530 av Örjan målare.
Material<itemMaterial>
Keyword <itemKeyWord>
 • Abel
 • Adam
 • David
 • Delila
 • Eva
 • Gabriel
 • Goliat
 • Gud Fader
 • Helige Ande
 • Jesaja
 • Jesus
 • Johannes döparen
 • Josef
 • Kain
 • Kristus
 • Maria
 • Mose
 • Moses
 • Simson
 • Uria
 • björn
 • duva
 • häst
 • jägare
 • nådastol
 • rustning
 • ryttare
 • sexdagarsverket
 • skaparen
 • skapelsen
 • soldat
 • treenighet
 • vapen
 • ängel
 • ärkeängel
Motif <itemMotiveWord>
 • David med Goliats huvud
 • David och Goliat
 • Gud skapar Eva
 • Jesajas martyrium
 • Jesu dop
 • Josef
 • Josef säljs till ismaeliterna
 • Kains och Abels offer
 • Martin och tiggaren
 • Mose krossar lagens tavlor
 • Mose slår vatten ur klippan
 • Simson med Gazas portar
 • Simson och Delila
 • Simson och lejonet
 • Uria inför David
 • bebådelsen
 • björnjakt
 • brodermordet
 • enhörningsjakten
 • fågeljakt
 • mannaregnet
 • nådafader
 • profet
 • spejarna med druvklasen
 • syndafallet
 • änglar med språkband
Typ<itemName>
kalkmålning
Subject <subject>
 • Art
Class <itemClassName>
 • målning
Objektidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data