Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Uppsala Valsätra
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Bronsålder
Event <context>
  • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Valsätra, Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala, Sverige.
  • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Valsätra, Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • keramik
  • kärl
Fyndplats<itemName>
Valsätra
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data