Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Sigtuna Mariakyrkan
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Obekant från Medeltid
Event <context>
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Mariakyrkan, Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sverige.
 • Obekant aktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Mariakyrkan, Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • begravningsvapen
 • ciborium
 • försilvrad koppar
 • pulpet
 • runsten
 • ryggsköld
 • sandsten
 • sköld
 • sten
 • textil
 • trä
Fyndplats<itemName>
Mariakyrkan
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data