Stensättning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Norrköping, Östergötland, Kvillinge
Beskrivning <itemDescription>
  • Stensättning, närmast rund 4 m i diam och 0,2 m h. Kraftigt övertorvad med enbart kännbara stenar under torven. Enligt 1949 års inventering skulle det finnas ytterligare 2 stensättningar (dock osäkra) om ovanstående. Vid besiktning av platsen kunde dessa ej återfinnas. Området är kraftigt beväxt med taggbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inak... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 18 m N 45cg Ö om brukningsväg.
Terräng <itemDescription>
  • Krön av moränrygg med berg i dagen. Lövträd.
Event <context>
  • Belägen i Kvillinge, Norrköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Stensättning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Stensättning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data