Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Andersson, Johan Gunnar
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1927-07-05
Text i dokument <itemDescription>
  • 6702 b arbetsprogram och organisation. Om alla dessa frågor kunna vi ju få ingående tala med Doktor Hultmark då Du i slutet av månaden är åter här i Stockholm. Vad beträffar din skulptursamling skulle den ju näppeligen kunna rymmas inom Östasiatiska Samlingarna med denna institutions nuvarande omfattning. Emellertid tar jag måg friheteh hemställa att Du om Du så för övrigt finner lämpligt erbjuder... Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
  • O70la Stopkholm den 5 juli 1927. Herr Professor, hb Si rn, 13, Rue Montehanin, PARIS. XVII . Hedersbroder, Hjärtligt tack för ditt vänliga brev av den 30 juni. Det har varit mycket angenämt för mig at... Visa hela
Event <context>
  • Mottagen av Sirén, Osvald.
  • Tillverkad 1927-07-05 av Andersson, Johan Gunnar.
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data