Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Andersson, Johan Gunnar
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1927-11-30
Text i dokument <itemDescription>
  • OF27a Stockholm den 30 november 1927. Fröken Vivi Sylwan, Föreningsgatan Ög GÖTEBORG. Kära Fröken Sylwan, Fröken har väl 1i detta laget uppgivit allt hopp att få ett svar på sitt utförliga brev till mig av den 28 augusti. När detta brev avsändes befann jag mig på en rekreation -vistelse i Italien och vid återkomsten hit var det en malström av arbetsuppgifter som abselut absorberade all min tid, de... Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
  • OP29 6 | kanske är något annan är Fröken Sylwans. Visserligen skulle det ju vara för oss mycket intressant att få en samling provbitar av det Steinska textilerna från Centralasien, och de i utsikt stä... Visa hela
Event <context>
  • Mottagen av Sylwan, Vivi.
  • Tillverkad 1927-11-30 av Andersson, Johan Gunnar.
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data