Boplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västerbotten, Storuman, Lappland, Tärna
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Tärna, Storuman, Lappland, Västerbotten.
Lämningstyp<itemName>
Boplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Boplats
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data