Skärvstenshög

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Enköping
Terräng <itemDescription>
  • Krön (eller Ö delen) av bergplatå mot S med moränavlagringar påN sidan av sidodalgång. Skogsmark. Grönområde.
Orientering <itemDescription>
  • 1) 5 m S om cykelbana och 25 m NÖ om nybyggd villa.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Nr 41:1= tidigare Vårfrukyrka nr 1:4. S Söderberg: RAÄ RAPPORTV 1979:34, s 20-23, anl 4. Tillhörande ärenden har dnr 7575/75.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Skärvstenshög, rest av, orgelbunden, 5 m diam och 0,2 m h. Iytan riklig skärvsten, 0,05-0,15 m st och vanliga stenar och mindre block, huvudsakligen på V sidan av flat ca 2x2 m st jordfastblock. 8 ... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Enköping, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Skärvstenshög
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Skärvstenshög
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data