Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Medelpad Selånger Bergsåker
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Järnålder
Event <context>
  • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Bergsåker, Selånger, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • bränd lera
Fyndplats<itemName>
Bergsåker
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data