VÅRVIKS KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1843 - 1846
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Bengtsfors, Landskap: Dalsland, Socken: Vårvik , Stift: Karlstads stift, Församling: Laxarby-Vårviks församling
Title <itemTitle> VÅRVIKS KYRKA
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkorummet med kor i sydost och orgelläktare i nordväst ger ett relativt stort och rymligt intryck. Golvet består av kalkstensplattor i mittgången, bakom bänkarna och i koret. Bänkkvarteren har upphöjda trägolv. Även korgolvet är förhöjt. Väggarna är vitputsade och taket är ett vält tunnvalv av ljusblå pärlspontpanel. Altaret har en överbyggnad utformad som en magnifik klassisk tempelgavel uppbu... Visa hela
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Valmat, Sadeltak - Valmat
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Rakt, Torn - Väster, Kor - Fullbrett, Torn - Väster, Kor - Öster, Sakristia - Öster
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkan uppfördes 1843- 46 i nyklassicistisk stil. Planen är enskeppig med ett rektangulärt långhus med torn i nordväst.

  Kyrkans murar av natursten täcks av vit slätputs. Både långhusets och tornets f...

  Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Komplettering vid inventeringen 2003:

  Kyrkan uppfördes 1843- 46 i nyklassicistisk stil. Planen är enskeppig med ett rektangulärt långhus med torn i nordväst.

  Enligt uppgift saknade ön ursprungligen ...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Laxarby-Vårviks församling, Vårvik, Bengtsfors, Dalsland, Västra Götaland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Fast inredning - altaruppsats 1700-01-01 - 1799-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1843-01-01 - 1846-12-31 av Johan Fredrik Åbom.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1843-01-01 - 1846-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1843-01-01 - 1846-12-31 av Johan Fredrik Åbom.
 • Ändring - ombyggnad, golv 1869-01-01 - 1869-12-31 .
 • Fast inredning - altarring 1870-01-01 - 1870-12-31 .
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1892-01-01 - 1892-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1894-01-01 - 1894-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, golv 1922-01-01 - 1922-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1922-01-01 - 1922-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, trappa 1922-01-01 - 1922-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1922-01-01 - 1922-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1922-01-01 - 1922-12-31 av Sven Brandel.
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1922-01-01 - 1922-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1930-01-01 - 1930-12-31 av Hugo Schutz.
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1933-01-01 - 1933-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete 1936-01-01 - 1936-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1940-01-01 - 1940-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1946-01-01 - 1946-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1946-01-01 - 1946-12-31 av Einar Lundberg.
 • Teknisk installation - el 1946-01-01 - 1946-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1946-01-01 - 1946-12-31 av Sven Dalén.
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1946-01-01 - 1946-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1946-01-01 - 1946-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1946-01-01 - 1946-12-31 .
 • Fast inredning - altare 1946-01-01 - 1946-12-31 .
 • Teknisk installation - el 1961-01-01 - 1961-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1962-01-01 - 1962-12-31 av Verner Johnsson, Byggnadstekniska byrå, Bengtsfors.
 • Fast inredning - orgel 1971-01-01 - 1971-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1975-01-01 - 1976-12-31 av Eskil Odenbrand.
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1975-01-01 - 1976-12-31 av Eskil Odenbrand.
 • Ändring - ombyggnad, port 1980-01-01 - 1980-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1983-01-01 - 1983-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1986-01-01 - 1986-12-31 av Lennart Calås.
 • Underhåll - exteriör 1989-01-01 - 1989-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 2000-01-01 - 2000-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 2003-01-01 - 2003-12-31 .
 • Underhåll - fönster 2003-01-01 - 2003-12-31 .
 • Teknisk installation - högtalaranläggning 2006-01-01 - 2006-12-31 .
 • Underhåll - fönster 2014-05-01 - 2014-10-31 av Antikvarietjänst AB.
 • Underhåll - interiör 2019-09-01 - 2019-11-30 av Antikvarietjänst AB.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Slät, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Sten - Skiffersten
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, sandsten, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Dagens användning<itemName>
Plantyp-Enskeppig
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • BENGTSFORS VÅRVIKS STOM 1:28 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data