Tillbaka till sökresultatet

Dokument

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1829
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
  Dokument 1829
  Uppbördslängd Södre, Nordre och Torpe härader.

  Ur arkivförteckningen:
  "Uppbördslängd på 1829 års Dragon Häst Vacance afgift in Natura uti Södre Nordre och Torpe Härader utgörande 2 Tunnor 16 kappar Råg och 2 Tunnor 16 kappar Korn å hvarje Rusthåll." Gåva 13/10 1932 av Joakim Rehnberg, Stenungsund.

Event <context>
 • Användning .
 • Produktion 1829-01-01 .
 • Accession 1932-01-01 av REHNBERG,J., STENUNGSUND.
Keywords <itemKeyWord>
 • Arkivhandling
 • Handskriftssamlingen
sakord<itemName>
Dokument
Subject <subject>
 • Cultural history
Collection <collection>
 • S14BMEA Enskilda arkiv
preciserat sakord <itemSpecification>
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Bohusläns museum
Link to source <url>

Teknisk data