Tillbaka till sökresultatet

Dokument

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1839
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
  • Ur arkivförteckningen:
    Kungl. Maj:ts resolution rörande förlängd tjänstledighet för understelöjtnanten vid Wermlands Fält-Jägare Regemente Johan Govert In de Betou för militärstudier. Stockholms slott den 26 febr. 1839. Undertecknat Oscar m fl.

Event <context>
  • Användning .
  • Produktion 1839-01-01 .
Keywords <itemKeyWord>
  • Arkivhandling
  • Handskriftssamlingen
sakord<itemName>
Dokument
Subject <subject>
  • Cultural history
Collection <collection>
  • S14BMEA Enskilda arkiv
preciserat sakord <itemSpecification>
  • Resolution angående ledighet
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Bohusläns museum
Link to source <url>

Teknisk data