Kyrka/kapell

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Sala, Uppland, Norrby
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kyrkbyn i Norrby under gången tid. I. Salabygdens fornminnesförenings årsskrift. 1963.
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norrby kyrka nu och i gången tid.
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sala Allehanda 1960-04-14.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2006. Rapport. Norrby kyrkas kyrkogårdsmur. Antikvarisk kontroll. RAÄ 126, Norrby socken. Kulturmiljövård Mälardalen, rapport 2006:38. RAÄ dnr 321-781-2007.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ehn, Ola.: Upplandsprästgårdar. 1980.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. Rapport. Norrby kyrka II, antikvarisk kontroll. Norrby socken, RAÄ nr 126. Rapport 2004:A37, Västmanlands läns museum. RAÄ dnr 321-4794-2004.
Beskrivning <itemDescription>
 • Kyrka med sägen, som kallas "Petrus Nilssons underbara räddning vid Norrby kyrka", som omtalar en man som år 1378 blev antastad av en tysk herre och torterad, men som räddades av den heliga Birgitta. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. Rapport. Norrby kyrka, antikvarisk kontroll. Norrby socken, RAÄ nr 126. Rapport 2004:A37, Västmanlands läns museum. RAÄ dnr 321-2496-2004.
Event <context>
 • Belägen i Norrby, Sala, Uppland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Kyrka/kapell
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Kyrka/kapell
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data