Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Halland Lindome Bräcka
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd, osäkert från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd, osäkert från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd, osäkert från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd, osäkert från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Bräcka, Lindome, Mölndal, Halland, Västra Götaland, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Bräcka, Lindome, Mölndal, Halland, Västra Götaland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Bräcka, Lindome, Mölndal, Halland, Västra Götaland, Sverige.
 • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Bräcka, Lindome, Mölndal, Halland, Västra Götaland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • bergart
 • bränd lera
 • flinta
 • keramik
 • knacksten
 • kvarts
 • kärl
 • lera
 • lerklining
 • löpare
 • skrapa
 • snäckskal
 • tegel
Fyndplats<itemName>
Bräcka
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
 • Boplatsfynd, osäkert
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data