Tool, Verktyg

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Afrika, Egypten
Description <itemDescription>
  • Animalhead? Arrowhead? Scraper?
Inventory number <itemDescription>
Dimensions <itemDescription>
Country / Findspot <itemDescription>
Event <context>
  • Funnen i Egypten, Afrika.
Material, engelska<itemMaterial>
Stone
Flint
Material<itemMaterial>
Flinta
Sten
Measurements <itemMeasurement>
  • Length / Längd: 3,2 cm.
Object, Swedish<itemName>
Verktyg
Object<itemName>
Tool
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventory number <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Link to source <url>

Teknisk data