Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Stockholm, Södermanland, Uppland, Stockholm
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • Stockholm, Medeltidsstaden 17 Hasselmo M 1981, karta s. 214.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lingström, M. 2014. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Tidigmoderna lämningar i Västerlånggatan. Gamla Stan, Kvarteret Morpheus 10, Stockholm 103:1. Riksantikvarieämbetet, UV Mit... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J. 2012. Stora Nygatan, Gamla stan, Stockholm stad, RAÄ 103. Arkeologisk schaktövervakning. SR 1169. Stockholms stadsmuseum rapporterar. Rapportnummer saknas. (RAÄ dnr. 3.4.2-296-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J. 2009. Latona 11. Fritrappa från 1500-talet. Stockholms stad, Gamla stan. Arkeologisk undersökning 2008, SR 621. Stockholms stadsmuseum, rapport 2009:4. RAÄ dnr 321-4555-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. 2006: Arkeologisk undersökning 2002. Västergötland 6, Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2006:9. (RAÄ dnr 321-3977-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H., 2002. Rapport. Arkeologisk undersökning 2001. Klevgränd 3-5. Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2002:15. RAÄ Dnr 321-2093-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. och Söderlund, K. 2005. Juno 18, Tyska kyrkan. STOCKHOLMS STAD, GAMLA STAN, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 1992. STOCKHOLMS STAD. stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen. Arkeologi... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. 2005. Mariatorget. Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2003. STOCKHOLMS STAD. Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen. ARKEOLOGISK RAPPORT 2005:11. (RAÄ dnr ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, Medeltidsstaden nr 17. Utredning från stadsmuseet dnr 760/80.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2012. Strandvägen/Sibyllegatan, Stockholms stad, Östermalm, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2006. SR 1435. Stockholms stadsmuseum. Rapport 14. (RAÄ dnr. 3.4.2-3142-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2017. Kring Maria Magdalena kyrka. Arkeologisk undersökning, schaktningsövervakning. RAÄ Stockholm 103:1, Södermalm 7:48, Maria Magdalena, Stockholms stad, Södermanland. Arkeologigruppen AB... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A. 2010. Kvarteret Hästen, del av nuvarande Hästen 23. Stockholms stad, Norrmalm, Raä 103. Arkeologisk undersökning 1971. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2010:13. (Raä dnr: 321-96... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Johansson, M. 2011. Bebyggelselämningar från ca 1550-1650 i Storkyrkobrinken. Stockholms stad, Gamla Stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 1998. SR 1313. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J., 2016. Juno 18, Tyska kyrkan. Arkeologisk undersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 102. (RAÄ dnr 3.4.2-4235-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. 2007. Mosebacke torg. Spår efter branden 1857. STOCKHOLMS STAD, SÖDERMALM, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2006. STOCKHOLMS STAD. Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöenheten. Arkeologisk ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindeberg, M. 2017 Slussenprojektet Schaktövervakning. Provgropar i Katarinavägen.. Arkeologikonsult. PM 1 2017. (RAÄ-2018-1005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • "Se skannade dokument Inventeringsuppslag för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande"
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J., 2011. Norra Riddarholmshamnen. Arkeologisk förundersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 55. (RAÄ dnr 3.4.2-2997-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J. 2014: Kvarteren Rosenbad och Lejonet. Arkeologikonsult, Rapport 2014:2650 (RAÄ dnr 3.4.2-1220-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kauppinen, E. & Lundström F., 2015. Tranbodarne. Arkeologisk förundersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 90. (RAÄ dnr 3.4.2-1888-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. 2003. Birger Jarls torg. Stockholms stad, Gamla stan, Riddarholmen, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2003. Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen, Arkeologisk rapport 2005:18. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathisen, T & Dyhlén Täckman, I. 2012. Kvarteret Boken, Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103. Arkeologisk rapportsammanställning SR 1164. Stockholms stadsmuseum. Rapport 8. (RAÄ dnr. 3.4.2-3151-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2007. Lappskon Större 8, Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2006. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2007:8. (RAÄ dnr 321-1008-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2010. Bollhusgränd. Stockholms stad, Gamla Stan. Arkeologisk undersökning 2006. Stockholms stadsmuseum rapport 2010:1. (Raä dnr: 3.4.2-1651-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Evertsson, E. 2017. Slussenprojektet. Schaktövervakning vid Karl Johans Torg, Slussen, Stockholms stad. Byggnadslämningar efter Södra slaktarehusset från 1700-talets andra hälft samt Nils Ericssons sl... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2007. Europa 1, Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2002. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2007:7. (RAÄ dnr 321-1006-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, K. 2005. Typhon 9. Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 1998. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2005:10. (RAÄ dnr 321-681-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M & Hedlund, J. 2006. Med bidrag av Marcus Hjulhammar, Mikael Johansson & Barbro Århem. Från klostermark till hamnkvarter på 200 år. Vattugatan och kvarteret Svalan - Ca 1440-1640. Stockholm... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Winter, O. 2016. Rester av hus på Skeppsholmen. RAÄ Stockholm 103:1, Stockholms stad och kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB. Rapport 2016:26. (RAÄ dnr. 3.4.2-5067-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A. & Söderlund, K. 2011. Gården i kvarteret Venus - en del av Svartbrödraklostret. Gamla stan, Stockholm. Arkeologisk undersökning 2010. SR 1098. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Holm, 1674. Johan Holms tomtbok 1674. Stockholms stadsarkiv. Krigsarkivet: Marinens ritningar: Stockholms station: A: X1X:h.4/4. Hjulhammar, Marcus, 2003. Arkeologisk undersökning 1994 och 1996. Moder... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2010. Neptunus Större 13, Oxenstiernska gården. Gamla Stan. Arkeologisk undersökning 2004. Stockholms stadsmuseum rapport 2010:11. (Raä dnr: 3.4.2-960-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. 2006: Arkeologisk undersökning 2001. Tjärhovsgatan, Åsögatan, Bengt Ekehjelmsgatan, Stockhoms stad, Södermalm, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2006:5. (RAÄ dnr 321-3987-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Evertsson, E. 2017. Slussenprojektet. Scahktövervakning på Stadsgården. Lämningar av kajkonstruktioner från 1700-talet. Arkeologikonsult PM 7. (RAÄ-2018-1055)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J., 2010. Bredgränd. Stockholms stad, Gamla Stan. Arkeologisk undersökning 2009. SR 1096. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2010:7. (RAÄ dnr 321-3542-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2005. Birger Jarls torn AB 86:3 och Överkommissariens hus AB 86:2. Stockholms stad, Gamla stan, Riddarholmen, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2005. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk r... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2005. Skandiaskällaren. Arkeologiska undersökningar på Stockholms slott. Del 3. Slottets källare, rum 597. Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2001. Stockholms ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Svensson, K & Carlsson, M. 2015. Livet längs en bakgata i Stockholm, 1250-1759. Om utgrävningarna i kvarteret Mercurius. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 103:1, SR 1192. Kvarteret Mercurius 12, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, K & Hjulhammar, M. 2007. Slussen. STOCKHOLMS STAD, SLUSSEN MED ANGRÄNSANDE VATTENOMRÅDEN, RAÄ 103. Arkeologisk utredning 2007. STOCKHOLMS STAD. Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöenheten. A... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A. & Carlsson, M. 2008. Lämningar efter medeltida bebyggelse i Slottsbacken. Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2007. SR 1090. Arkeologisk rapport 2008:12. STOCKHO... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2007. Ceres 13, Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2007. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2007:6. (RAÄ dnr 321-1007-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2014. Kvarteret Kusen på Östermalm. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Fornlämning RAÄ Stockholm 103:1. Kvarteret Kusen 2, Stockholms stad, Stockholms län, Uppland. Stif... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, K. m.fl. 2011. Kring Mynttorget. Gamla stan, Stockholms stad. Arkeologiska undersökningar 1993-1994. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2011:4. (Raä dnr: 321-3326-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pinto-Guillaume E & Wändesjö, J. 2013. Hercules 1:1 : Gamla Stan, Stockholm : arkeologisk förundersökning 2013. SR 1180. Stockholms stad. Stadsmueet rapporeterar 45. (RAÄ dnr. 3.4.2-4040-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, K. & Århem, B. 2012. Kvarteret Thisbe 4. Stockholms stad, Gamla Stan, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 1988-89. SR 961. Stockholms stadsmuseum rapporterar 24. (Raä dnr: 3.4.2-365-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J. 2014. Kvarteret Mercurius 12. Hus 2, Stockholms socken och kommun, Stockholms län. PM ang. arkeologisk förundersökning inom RAÄ Stockholm 103:1. Rapporter från Arkeologikonsult 2014:2819. (... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2012. Gråmunkholmen 3. Riddarholmen, Stockholm. Arkeologisk undersökning 2010. SR 1163. Stockholms stadsmuseum rapporterar 16. (Raä dnr: 321-3060-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2012. Slupskjulsvägen vid Östra Brobänken. Stockholms stad, Skeppsholmen RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2007. SR 1464. Stockholms stadsmuseum rapporterar 12. (Raä dnr: 321-3152-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J., 2016. Europa 1. Arkeologisk undersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 97. (RAÄ dnr 3.4.2-4238-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J. 2014: Guldfjärdsplan. Arkeologikonsult, Rapport 2014:2763 (RAÄ dnr 3.4.2-727-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2013. Riddarhusgränd, Gamla stan, Stockholm. Arkeologisk förundersökning 2012. SR 1177. Stockholms stad. Stadsmuseet rapporterar 44. (RAÄ dnr. 3.4.2-4187-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindberg, M. 2017. Schaktning på Söder inför ombyggnad av nätstation. Arkeologisk undersökning. Stockholms län, Uppland, Stockholms stad, Kvarteret Kattan Större 6, Stockholm 103:1. Arkeologerna, SHMM... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bertheau. M. 2017. Slussenprojektet. Scahktövervakning vid Stadsgårdskajen. Arkeologikonsult, PM 2. (RAÄ-2018-1007)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A. 2018. Kv Latona 6 och 7. RAÄ-nr Stockholm 103:1, Latona 6 och 7, Västerlånggatan 71, Gamla stan, Stockholms stad, Uppland. Arkeologgruppen AB. Rapport 2018:18. (RAÄ-2018-2114)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J. 2007. Norra Helgeandsholmen "Puckeln". Stockholms stad, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2007. SR 1465. Arkeologisk rapport 2008:11. STOCKHOLMS STADSMUSEUM. Kulturmiljöenheten. STOCKHO... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lundström. F. 2017. Slussenprojektet. Övervakning i samband med provborrning för miljöprov på Karl Johans torg, Södra Slussplan och Sjöbergsplan. Arkeologikonsult PM 11. (RAÄ-2018-1061)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forsberg, M. 2015. Kvarteret Iris. RAÄ 103:1, kv Iris 14, Gamla stan, Stockholms stad, Södermanland. Arkeologisk undersökning, schaktövervakning. Arkeologigruppen. Rapport 2015:65. (RAÄ dnr. 3.4.2-558... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 10 Skeppsbrogränder. Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 1989-1994. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2004:12. (RAÄ dnr 321-3895-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A, & Carlsson, M. 2009. Birger Jarls torn. Spår av profan bebyggelse ca 1550-1630. Stockholms stad, Gamla stan. Arkeologisk undersökning 2006. SR 1442 & 1444. Stockhoms stadsmuseum, rapport 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Källström, M., 2014. Tritonia 4. Arkeologisk undersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 67. (RAÄ dnr 3.4.2-3621-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergström, P. 2017. Slussenprojektet. Övervakning i samband med schaktning för stödmur vid Stadsgården, Slussen, Stockholms stad. Byggnadslämningar från 1700-talets kvarter Tranbodarne. Arkeologikonsu... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. 2006. Spåren efter Draktornet. En arkeologisk undersökning i Stora Nygatan. STOCKHOLMS STAD, GAMLA STAN, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2004. STOCKHOLMS STAD. Stockholms stadsmuseum. K... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A. 2011. Björns Trädgård. Vägar och brunnar från perioden 1500-talets senare hälft och 1600-talets förra hälft. Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 203. SR 297. Sto... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2008. Hägern Större 16. Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 1987. SR 766. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2008:7. (Raä dnr: 321-126-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjulhammar, M., 2003. Kastellholmen. Stockholms stad, Kastellholmen, RAÄ 103, Arkeologisk undersökning 2002. Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen Arkeologisk rapport 2003:11. RAÄ dnr 321-312... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J., 2010. Mariagränden. Stockholm stad, Södermalm. Arkeologisk undersökning 2009. SR 1093. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2010:2. (RAÄ dnr 321-3537-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändersjö, J. 2010. Stortorget. Stockholms stad, Gamla stan. Arkeologisk undersökning 2006. SR 1091. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2010:9. (Raä dnr: 321-1661-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. 2008. Sturen Större I. Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2006. SR 1078. Arkeologisk rapport 2008:2. STOCKHOLMS STADSMUSEUM. Kulturmiljöenheten. STOCKHOLMS STAD. (... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J. & Söderlund, K. 2011. Gamla Riksarkivet/Stenbockska palatsets gård. Riddarholmen, Stockholm, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2010. SR 695. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Winter, O., 2016. Schakt vid kvarteren Pegasus och Bootes. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2016:81. (RAÄ dnr 3.4.2-96-2017).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. 2016. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning RAÄ Stockholm 103:1 inom fastigheterna Södermalm 4:1, 4:39, 7:85, 7:87, 10:35, Gamla Stan 1:30 m.fl., Stoc... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. 2003. Stadsgården 1, Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2003. Stockholms stadsmuseum. Kulturmiljöavdelningen. Arkeologisk rapport 2004:9. (RAÄ dnr 321-2473-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. 2005. Bengt Ekehjelmsgatan; Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103; Arkeologisk undersökning 2002; Stockholms stadsmuseum, arkeologisk rapport 2004:7. RAÄ dnr 321-2218-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2012. Glasbruket 3. Stockholms stad, Kungsholmen RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2006. SR 1462. Stockholms stadsmuseum rapporterar 11. (Raä dnr: 321-3153-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Låås, J. 2017. Slussenprojektet. Schaktövervakning på Katarinavägen. Arkeologikonsult PM 8. (RAÄ-2018-1056)
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2006. Nybrogatan 1-37. RAÄ 103, Stockholms stad, Östermalm. Arkeologisk rapport. Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen. (RAÄ dnr 321-3220-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Höglund, Patrik. 2008. Ett vattenområde på Skeppsholmens nordöstra sida. Arkeologisk förundersökning, Uppland, Stockholm kommun, Skeppsholmen. STATENS MARITIMA MUSEER, ARKEOLOGISK RAPPORT NR 2008:5. (... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Andersson, T. 2004, Rapportsammanställning, undersökning 1982 (RAÄ dnr 321-622-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2004: Klara kyrkogård, Klockaren 1. Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 1992. Stockholms stadsmuseum Kulturmiljöavdelningen, Arkeologisk rapport 2004:11. (RAÄ Dnr 32... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M., Dyhlén-Täckman, I. & Nathanson, C. 2008. Kvarteret Kvasten. Ett stadskvarters uppkomst vid 1600-talets mitt. Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning, SR 1426. Stockh... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2012. Schakt i kvarteret Jakob Större 13. Fornlämning Stockholm 103:1, Kvarterat Jakob Större 13, Stockholms stad, Stockholms kommun, Uppland. Stiftelesen Kulturmiljövård. Rapport 2012:37. (RA... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. & Dyhlén Täckman, I. 2012. Kungsträdgården. Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103. Arkeologisk rapportsammanställning. Stockholms stadsmuseum rapporterar 18. (Raä dnr: 321-3244-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2004: Arkeologisk undersökning 1993-1994. Slottsbacken. Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2004:8. (RAÄ dnr 321-3898-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. Rapport 2015:2. Stiftelsen kulturmiljövård. Gravar tillhörande Johannes kyrka i Stockholm. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Stockholm 103:1. Malmskillnadsgatan i anslutning till kv. Jo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, Kerstin. 2012. Storkyrkobrinken. Gamla Stan, Stockholm stad, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 1994-1995. Stockholms stadsmuseum rapporterar 19. (Raä dnr: 3.4.2-366-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J. 2007. Järnbron vid Triewaldsgränd/Munkbroleden. Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2006. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2007:11. (RAÄ dnr 321-1024-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J., 2013. Tryckerigatan. Arkeologisk schaktövervakning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 60. (RAÄ dnr 3.4.2-3333-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman A.mfl, 2003. Rapport. Arkeologisk undersökning 2000. Klara kyrkogård, Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum Rapport 2003:1. RAÄ Dnr 321-3507-2003.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Evertsson, E. 2017. Slussenprojektet. Schaktövervakning vid Katarinahissen, Utfyllnadsmassor från tidig modern tid. Arkeologikonsult PM 9. (RAÄ-2018-1059)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J., 2016. Ledningsomläggning vid Slussen. Arkeologisk undersökning 2013-2015. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 93. (RAÄ dnr 3.4.2-5759-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lingström, M., 2015. Palatslämningar på Riddarholmen. Undersökningar av Wrangelska palatsets sjögård samt Stenbockska palatsets flyglar. Arkeologiska uppdragsverksamheten, SHMM. Rapport 2015:66. (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A., 2003. Rapport. Arkeologisk undersökning 2002. Atlas 8. Stockholms stad, Gamla stad, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2003:14. RAÄ Dnr 321-2092-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Källström, M. & Wändesjö, J. 2007. Europa 1, Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 1999. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2007:13. (RAÄ dnr 321-1004-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Anund, J., 2014. Byggnationslager vid Nationalmuseum. Arkeologisk förundersökning. RAÄ UV Rapport 2014:144. (RAÄ dnr 3.4.2-3626-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J. Okänt år. Pm ang. arkeologisk förundersökning inom RAÄ-nr Stockholm 103:1, Dramatiska teatern, kvarteret Thalia 3, Stockholms socken och kommun, Stockholms län. Arkeologikonsult. Rapportnum... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergstran, Thomas. 2015. Skeppsholmen-Blasieholmen. Inför sjöförläggning av fjärrkylaledningar. marinarkeologisk förundersökning. RAÄ Stockholm 103:1. Bohusläns museum rapport 2015:2.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. 2013. Kvareret Mercurius - kulturlager och bebyggelselämningar från 1500-1700-talen. Förundersökning i form av schaktövervakning inom kvarteret Mercurius, Gamla stan, Stockholm, RAÄ 103:1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2010. Kungsträdgården. Stockholms stad, Norrmalm. Arkeologisk undersökning 2010. Stockholms stadsmuseum rapport 2010:10. (Raä dnr: 3.4.2-1652-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J. 2012. Polhemsslussen, Slussen, Stockholms stad, RAÄ 103. Arkeologisk schaktövervakning, delrapport. SR 1173. Stockholms stadsmuseum rapporterar 26. (RAÄ dnr. 3.4.2-1116-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. & Dyhlén Täckman, I. 2012. Kvarteret Lejonet. Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103. Arkeologisk rapportsammanställning. SR 1162. Stockholms stadsmuseum rapporterar 7. (Raä dnr: 321-3141-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Källström, M., 2014. Phoebus 3, 4, 10 & 14. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 64. (RAÄ dnr 3.4.2-3623-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kauppinen, E. 2017. Västerlånggatan, Bedoirsgränd och Prästgatan, Gamla stan, Stockholm. Arkeologisk förundersökning SR 1188, Stadsmuseet, Stadmuseet rapporterar 123. (RAÄ-2018-769)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, K., 2014. Ulrika 3. Kungsholms kyrkogård. Arkeologisk förundersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 70. (RAÄ dnr 3.4.2-2172-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Flood, A., 2017. PM angående en arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom RAÄ-nr Stockholm 103:1, Riddaren 13, Stockholms stad. Arkeologikonsult, PM 2017:2977. (RAÄ dnr 3.4.2-863-2017)... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Johansson, M. & Wikström, A., 2014. Rännilen 8, 11, 17 och 18. Arkeologisk förundersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 58. (RAÄ dnr 3.4.2-3557-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Låås, J. 2017. Slussenprojektet. Schaktövervakning vid nedgrävning av dagvattenledning på Stadsgårdskajen. Kullertensbeläggningar och kulturlager från 1700-1800-talen. Arkeologikonsult PM 14. (RAÄ-201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Stockholms län. Arkeologikonsult. Rapport 2015:2557. (RAÄ dnr. 3.4.2-3068-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. & Söderlund, K. 2012. Gråmunkeholmen 4. Stockholms stad, Riddarholmen, RAÄ 103. Arkeologisk rapportsammanställning. SR 1165. Stockholms stadsmuseum rapporterar 9. (Raä dnr: 321-3144-201... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 10I5f NÖ
  10I5g NV
  10I6f SÖ
  10I6g SV (FMR:s registerkarta)

Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2015. Kornhamnstorg, Stockholm 103:1, Gamla stan 1:30, Stockholms stad, Stockholms län. Arkeologgruppen AB. Rapport 2015:59. (RAÄ dnr. 3.4.2-900-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J., 2010. Ceres 13. Arkeologisk förundersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 49. (RAÄ dnr 3.4.2-3092-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2000. Slottskajen. Arkeologisk förundersökning. Gamla stan. Slottskajen. Fornlämning 103. 1994. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2000. (RAÄ dnr 321-3899-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2004. Argus 8. Stockholms stad, gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 1994. Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen. Arkeologisk rapport 2004:6. (RAÄ 321-3897-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lundström, F. 2017. Slussenprojektet. Arkeologisk schaktövervakning i samband med förschaktning och markutjämning inför spontslagning på Södra Slussplan. Konstruktioner och kulturlager från 1500-tal t... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. 2006. Kulturlager och kullerstensbeläggning från första hälften av 1700-talet på Mälartorget. STOCKHOLMS STAD, GAMLA STAN, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2005. STOCKHOLMS STAD. Stockho... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2017. På klostermark. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ-nr Stockholm 103:1, Östra Gymnasiehuset, Riddarholmen, Stockholms stad, Uppland. Arkeologigruppen AB rapp... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Kulturlager. Området inlagt från 1650-tals karta. Inom området kan väntas påträffas kulturlager från medeltid och 1600-tal.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö. J. 2017. Järntorget, Gamla stan, Stockholm. Arkeologisk förundersökning 2016. SR 1211. Stadsmuseet rapporterar 129. (RAÄ-2018-816)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2011. Beckholmen. Stockholms stad. Arkeologisk utredning 2011. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2011:09. (Raä dnr: 321-4615-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A., 2003. Rapport. Arkeologisk undersökning 2002. Atlas 7. Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2003:13. RAÄ Dnr 321-1857-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Låås. J. 2017. Slussenprojektet. Övervakning i samband med schaktning för spontslagning vid Söda Slussplan. Grundläggning för Östra Slussgatan från perioden 1870-1913. Arkeologikonsult PM 13. (RAÄ-201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, Kerstin. 2011. Stockholms slott. Källarens och inre borggårdens sydvästra hörn, Tre kronor. Gamla Stan, Stockholms stad, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2007 och 2008. Stockholms stads... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. & Bergman, A. 2009. Birger Jarls torn. Spår av profan bebyggelse ca 1550-1630. Stockholms stad, Gamla stan. Arkeologisk undersökning 2006. SR 1442 & 1444. Stockholms stadsmuseum, rapport ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2013. Mariatorget, Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2011. SR 1084. Stockholms stadsmuseum rapporterar 30. (RAÄ dnr. 3.4.2-841-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, K & Vikström, A. 2013. Mynttorget och Kanslikajen, Gamla stan, Stockholms stad. Arkeologisk förundersökning 2013. SR 623. Stockholms stad. Stadsmuseet rapporterar 54. (RAÄ dnr. 3.4.2-10-201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J., 2016. Stadsgården och Birkaterminalen. Arkeologisk förundersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 113. (RAÄ dnr 3.4.2-6374-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B, 2006, Pilen 14, 15, 29, 31, 32, Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103, Arkeologisk undersökning 1987, Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen, Arkeologisk rapport 2005:13. (RAÄ dnr 321-1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. 2007. Källan 5. Kulturlager från 1600- 1800-talet efter värdshuset Björngårdskällaren. STOCKHOLMS STAD, SÖDERMALM, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2006. STOCKHOLMS STAD. Stockholms stadsmu... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2008. Argus 4. Stockholms stad, Gamla Stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 1990-1991. SR 1300. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2008:3. (Raä dnr: 321-125-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Evertsson, E. 2017. Slussenprojektet. Spontschakt längs med tunnelbanans östra vägg, Stadsgården. Brygga från 1300-talet i den medeltida strandlinjen samt grundmuren från 1600-tals kvarteret Ormen. Ar... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J., 2013. Brunnsbacken. Södermalmstorg. Arkeologisk förundersökning. Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum rapporterar 62. (RAÄ dnr 3.4.2-2233-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, John. 2006. Lappskon Större 8; Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103; Arkeologisk undersökning 2004, Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2006:2. (RAÄ dnr 321-3764-2006) .
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2007. Lilla Nygatan, Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2001. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2007:9. (RAÄ dnr 321-1003-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H.: Lappskon Större 8, Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen Arkeologisk rapport 2003:8. RAÄ dnr 321-2633-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2013. Pumpstocken 10, Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2006-2008. SR 1463. Stockholms stadsmuseum rapporterrar 37. (RAÄ dnr. 3.4.2-1512-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjulhammar, M., 2003. Skeppsholmen. Stockholms stad, Skeppsholmen, RAÄ 103, Arkeologisk undersökning 1998-2002. Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen Arkeologisk rapport 2003:05. RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J. & Hammarskiöld, R. 2017. Tyska kyrkans församlingsgård. Arkeologisk och byggnadshistorisk dokumentation, fastigheten Juno 18. Stockholms stad, Stockholms domkyrkoförsamling. Stockholms län. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A., 2014. Ormen 6. Arkeologisk förundersökning. Stockholms stadsmuseum, Stadsmuseet rapporterar 92. (RAÄ dnr 3.4.2-1889-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J. 2010. Kv. Björnen 3 och 9, Adelcrantzka palatset. Stockholms stad, Norrmalm. Arkeologisk undersökning 2007-2009. SR 1443. Stockholms Stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2010:8. (RAÄ dnr 321-3... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergström, P. 2017. Slussenprojektet. Övervakning i samband med schaktning för spontslagning vid Skeppsbron, Gamla Stan, Stockholms stad. Gatulämning från 1800-talets andra hälft och pålning från 1600... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, Anna. 2012. Skeppsbron. Ledningsdragningar. Stockholms stad, Gamla stan, Raä 103. Arkeologisk rapportsammanställning. Stockholms stadsmuseum rapporterar 22. (Raä dnr: 321-3908-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, Kerstin. 2012. Cybele 1. Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologiska förundersökning 1991 och 1994. Stockholms stadsmuseum rapporterar 21. (Raä dnr: 321-3489-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sundberg, K. 2017. Hisschakt i kvarteret Bryggmästaren 7. RAÄ-nr Stockholm 103:1, Klara Norra Kyrkogata, Stockholm stad, Uppland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgru... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2017. Muren i Tyska Brinken. RAÄ-nr Stockholm 103:1, Gamla Stan, Stockholms stad, Stockholms län, Arkeologgruppen AB, Rapport 2017:57, Lst dnr 43111-19059-2017
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. 2012. Gränder och stenhus före 1650 i Stora Nygatan. Stockholms stad, Gamla Stan, RAÄ 103. Arkeologisk rapport 2005. SR 1427. Stockholms stadsmuseum rapporterar 4. (Raä dnr: 321-3236-2012... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Evertson, E. 2017. Slussenprojektet. Schaktövervakning inför anläggandet av tillfällig bussterminal på Stadsgårdskajen. Kajbeläggning från 1800-talets senare hälft. Arkeologikonsult PM 6. (RAÄ-2018-10... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J., Ledamotshusets Norra Flygel. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Arkeologikonsult. Rapporter från Arkeologikonsult 2017:2976. (RAÄ dnr 3.4.2-514-2017).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Råberg, M. & Söderlund, K.: RAÄ 103, Stockholms stad, Gamla Stan, Latona 9 / Juno, Lst tillstånd dnr 220-97-1861. Rapport, Stockholms stadmuseiförvaltning, Kulturmiljöavdelningen. RAÄ dnr 321-4042-200... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Johansson, M. 2011. Bebyggelselämningar invid kv. Neptunus Större. Stockholms stad, Gamla Stan, RAÄ 1003. Arkeologisk undersökning 1998. Stockholms stadsmuseum, rapport 2011:8. (Raä dnr: 3.4.2-4016-20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A. Pelarbacken större 8. Arkeologisk undersökning. Stockholms stad, Södermalm. Stockholms stadsmuseum, rapport 2009:1. RAÄ dnr 321-4562-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H., 1991. Rapport. Arkeologisk undersökning 1991. S:ta Katarina Större. Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2002:6. RAÄ Dnr 321-2094-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hållans Stenholm, A-M. & Westberg, T., 2016. Schakt i Gamla Stan. Svartmangatan, Källargränd och kvarteret Cepheus. Arkeologisk förundersökning. Arkeologerna, Rapport 2016:102. (RAÄ dnr 3.4.2-171-2017... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Svensson, K. & Carlsson, M. 2015. Livet längs en bakgata i Stockholm, 1250-1759. Om utgrävningarna i kvarteret Mercurius. Arkeologikonsult. Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2557. (RAÄ dnr 3.4.2-30... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J., 2012. Kv Droskhästen. Stockholms stadsmuseum rapporterar 25. (RAÄ dnr 3.4.2-4433-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindström, J. 2006. Slutmeddelande/rapport gällande arkelogisk förundersökning inför renovering och utbyggnad av Strömkajen, Norrmalm i Stockholm. STATENS MARITIMA MUSEER. (RAÄ dnr 321-1789-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2012. Kastellholmen, Stockholms stad, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2005. SR 1430. Stockholms stadsmuseum. Rapport 17. (RAÄ dnr. 3.4.2-3140-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kauppinen, E. & Hedlund, J., 2014. Katarinabacken 1. Arkeologisk schaktövervakning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 80. (RAÄ dnr 3.4.2-2810-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. 2005. Västergötland 24; Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103; Arkeologisk undersökning 2004; Stockholms stadsmuseum, arkeologisk rapport 2005:3. RAÄ dnr 321-2217-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, Barbro. 2012. Tritonia 3. Stockholms stad, Gamla Stan, RAÄ 103. Arkeologisk rapport. Stockolms stadsmuseum rapporterar 5. (Raä dnr: 321-3909-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2017. Laddat på Skeppsholmen. Arkeologisk undersökning, schaktningsövervakning. RAÄ Stockholm 103:1, Skeppsholmen 1:1, Stockholms siad, Stockholms län. Arkeologigruppen AB rapport 2017:78. (... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, H. 2005. Kattörat 1 Kulturlager och anläggningar från 1600- och 1700-talen. Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum rapport 2006:19. (Dnr 321-630-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J., 2011. Luna 2. Arkeologisk förundersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 63. (RAÄ dnr 3.4.2-3556-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. & Hedlund, J. 2006. Träskegatan - 1600-talets föregångare till Birger Jarlsgatan. Schakt längs med Birger Jarlsgatan, 2005-2006. Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103. Arkeologisk förundersö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J. 2011. Kv Kungliga Myntet. Hus 5 - verkstadslänga med anor från slutet av 1700-talet. Arkeologisk undersökning 2010. Stockholms stadsmuseum rapport 2011:1. (Raä dnr: 3.4.2-760-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A. 2004. Morpheus 10, Prästgatan; Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103; Arkeologisk undersökning 1994, Stockholms stadsmuseum, arkeologisk rapport 2004:15. RAÄ dnr 321-2215-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, K. 2000. Lejonbacken. Stockholms stadsmuseum rapport 2005:15. (RAÄ dnr 321-685-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kauppinen, E., 2014. Kvarteret Kungliga myntet. Arkeologisk schaktövervakning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 72. (RAÄ dnr 3.4.2-728-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M 2005: Arkeologisk undersökning 2003. Nemesis och Myntgatan. Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2005:19. (RAÄ dnr 321-1766-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö, Helena, 2002. Rapport. Arkeologisk undersökning 2001. Yttre Borggården. Stockholms stad, Gamla Stan, RAÄ 103. Arkeologisk rapport 2002:22. RAÄ Dnr 321-2095-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, K. & Karlsson, P., 2016. Georadarundersökning på Inre borggården, Stockholms slott. Stockholms stadsmuseum, Stadsmuseet rapporterar 110. (RAÄ dnr 3.4.2-1575-2017).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Evertsson, E. 2017. Slussenprojektet. Sammanställning av provschakt för markmiljöprov och schaktövervakningar på Stadsgården. Kulturlager och konstruktioner från 1600- och 1700-talet. Arkeologikonsult... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2010. Västergötland 24, Södermalm. Arkeologisk undersökning 2005. Stockholms stadsmuseum rapport 2010:12. (Raä dnr: 3.4.2-1664-2011)
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J., 2017. 12 borrprover från Slussen. Schaktningsövervakningar. Arkeologikonsult. Rapporter från Arkeologikonsult 2017:2861. (RAÄ dnr 3.4.2-1292-2017).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Olsson, A. 2006. Slutmeddelande avseende arkeologisk förundersökning inför utläggning av fjärrvärme- och vattenledning mellan Söder Mälarstrand och Norrström. STATENS MARITIMA MUSEER. (RAÄ dnr 321-376... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, K. 2018. Tre kronor. Norra längans borggårdsfasad, östra delen. Gamla stan, Stockholm. Byggnadsarkeologiska undersökningar 1922-23, 1961 och 1997. Stockholms stadsmuseum. Rapport 135. (RAÄ-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T., 2017. Schaktat i Skottgränd. Arkeologisk undersökning, schaktövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2017:03. (RAÄ dnr 3.4.2-1201-2017).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nohrstedt, M., Evertsson, E. 2017, Slussenprojektet. Arkeologisk bedömning av schaktningsövervakning samt provgropar i Norra Järngraven och Södra Slussplan. Kulturlager och konstruktioner från 1600-17... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, H. 2005. Järntorget. Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2005. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2006:14. (RÄA dnr 321-632-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kauppinen, E., 2014. Stadsmuseets gård. Undersökning av mur. Arkeologisk undersökning. Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet rapporterar 69. (RAÄ dnr 3.4.2-725-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lingström, M. 2014. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Medeltid och tidigmodern tid i tyska Brinken - Västerlånggatan och Köpmangatan i Gamla stan. Kv. Cybele 12, Typhon 8 och 9,... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Evertsson, E. 2017. Slussenprojektet. Schaktövervakning på Stadsgsårdskajen. Arkeologiskonsult PM 5. (RAÄ-2018-1013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J, 2005, Pomona Större 1, Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103, Arkeologisk undersökning 2003, Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen, Arkeologisk rapport 2004:14. (RAÄ dnr 321-3766-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjulhammar, M och Sundberg, K. 2014. Ångbåtshamnen vid Riddarholmen. Arkeologisk förundersökning inför Citybanan. Gråmunkeholmen 3, Riddarholmen 1:30, 1:31. RAÄ Stockholm 103:1. Stockholm stad, Upplan... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bertheau, M. 2017. Likvagnsbod vid Klara kyrkogård. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning RAÄ Stockholm 103:1 (äldre stadslager), fastigheten Orgelpipan 10, Stockh... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2013. Hotell Anno 1647. Byggnadslämningar från tidigmodern tid. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Fornlämning Stockholm stad 103:1. Kvarteret Ormen 2, Stockholms sta... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjurhammar, Marcus. 2007. Slutmeddelande avseende särskild arkeologisk utredning etapp 1 av fornlämning RAÄ 103 inom Slussen och angränsande vattenområden i Stockholm stad, Stockholms kommun. (RAÄ dnr... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2007. Ceres 13, Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2007. Stockholms stadsmuseum, Arkeologisk rapport 2007:6. (RAÄ dnr 321-1007-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2010. Vildmannen 10. Stockholms stad, Norrmalm. Arkeologisk undersökning 2009. SR 1092. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2010:6. (Raä dnr: 321-959-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, K och Bergman, A. 2018. Tre kronor. Norra längans källare, västra delen. Gamla stan, Stockholm. Byggnadsarkeologiska undersökningar 1996-1997. Stadsmuseet, rapport 139. Lst dnr: 434-914-20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A. 2004. Pluto 1; Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103; Arkeologisk undersökning 2004, Stockholms stadsmuseum, arkeologisk rapport 2004:13. RAÄ dnr 321-2219-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wändesjö, J. 2013. Citybanan, Station city, Stockholms stad, Norrmalm, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2009. SR 1174. Stockholms stadsmuseum rappoterar 34. (RAÄ dnr. 3.4.2-1129-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderlund, Kerstin. 2008. Munkbrogatan. Stockholms stad, Gamla Stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2005. Stockholms stadsmuseum rapport 2008:9. (Raä dnr: 3.4.2-2218-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, Anna. uå. Västmannagatan. Kv. Läraren 2. Norrmalm, Stockholm. Noteringar om grundmur till länscellfängelset. SR 1205. Stadsmuseet i Stockholm. (Raä dnr: 3.4.2-154-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Århem, B. 2012. Stora Pryssan 3, Stockholms stad, Södermalm, RAÄ 103. Arkeologisk förundersökning 2006. SR 1461. Stockholms stadsmuseum. Rapport 13. (RAÄ dnr. 3.4.2-4226-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergman, A. 2012. Iris 13 - dokumentation av ett källarvalv under prästgatan samt murade lämningar i bottenvåningen. Gamla stan, Stockholm. Arkeologisk schaktövervakning samt murverksdokumentation 201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, J. 2006. Apollo 1. Stockholms stad, gamla stan, RAÄ 103. Arkeologisk undersökning 2004-2005. Stockholms stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2006:6. (RAÄ dnr 321-3211-2006).
Event <context>
 • Belägen i Stockholm, Stockholm, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Stadslager
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data