Tillbaka till sökresultatet

Område med fossil åkermark

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Norrköping, Östergötland, Kullerstad
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Fossil åker - Form: Övrig, Profil: Plan, antal 5.Fossil åker - Typ: Röjningsröseområde, antal 1
Beskrivning <itemDescription>
  • Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Event <context>
  • Belägen i Kullerstad, Norrköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Område med fossil åkermark
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Område med fossil åkermark
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data