Tillbaka till sökresultatet

Röse

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Norrköping, Östergötland, Jonsberg
Beskrivning <itemDescription>
  • Röse, rest av, nu 9-10 m diam och till större delen bestående av ett intill 0,3 m h botteskikt, delvis övermossat och gräsbeväxt och fläckvis kalt berg. Längs SV kanten finns ett 8 m l, intill 1,3 m br och 0,3-0,6 m h segment av rösesten i bergets övre sluttning. Stenarna är i regel 0,2-0,5 m st. I V syns del av en kantkedja, ca 3 m l och 0,3-0,4 m h, bestående av 0,5-1 m l stenar. Längs mittparti... Visa hela
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Vegetation <itemDescription>
  • Beväxt med några torra buskar.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Ö änden av flackt krön på den inre av två bergryggar mellan havsvik och större höjdområde. Skogsmark.
Event <context>
  • Belägen i Jonsberg, Norrköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Röse
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Röse
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data