Tillbaka till sökresultatet

Lägenhetsbebyggelse

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jönköping, Nässjö, Småland, Almesåkra
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Namnet Torpängen utsatt på ek.karta rek 1954.
Terräng <itemDescription>
  • Svag Ö-sluttning vid sjö. Ängsmark.
Beskrivning <itemDescription>
  • Torplämning, uppgift om.Enligt Hembygdsföreningens torpinventering har bebyggelse funnitsvid denna plats. Kryssmarkeringen på fotokonceptkartan markerar bebyggelsens troliga plats enligt hemb.för. Pla... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • HTI nr 83, Hembygdsgården.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Almesåkra, Nässjö, Småland, Jönköping.
Lämningstyp<itemName>
Lägenhetsbebyggelse
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Lägenhetsbebyggelse
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
  • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data