Tillbaka till sökresultatet

Kalkugn

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jönköping, Mullsjö, Västergötland, Bjurbäck
Terräng <itemDescription>
  • NV-sluttande sandig moränmark. Skogsmark (barrskog).
Orientering <itemDescription>
  • Ca 38 m V om väg (N-S).
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Kalkugnsruin, 5x2 m st (NNV-SSÖ) och 0,5-1,5 m dj. Ugnen utgörs aven utgrävning i en NV-sluttning som sedan har kallmurats isidorna med 0,3-0,4 m st stenar (delvis raserad). Ugnenövermossad och överto... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Bjurbäck, Mullsjö, Västergötland, Jönköping.
Lämningstyp<itemName>
Kalkugn
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Kalkugn
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data