Tillbaka till sökresultatet

Husgrund, historisk tid

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Blekinge, Karlshamn, Blekinge, Ringamåla
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Grund efter boningshus 7x5m (n-s). Syll i alla väderstreck utom ö. Som mest 0,6 m hög i v. Av naturlig skärvig sten, spår av bruk. Stenar 0,15-0,5m stora. Spismursröse I nv 1,9x1,8 m stor o 0,6 m hög.... Visa hela
Vegetation <itemDescription>
  • 3 granar samt mindre lövsly.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • På blandskogsbeklädd höjdsträckning.
Event <context>
  • Belägen i Ringamåla, Karlshamn, Blekinge, Blekinge.
Lämningstyp<itemName>
Husgrund, historisk tid
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Husgrund, historisk tid
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data