Tillbaka till sökresultatet

Lindsbo, Lägenhetsbebyggelse

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jönköping, Aneby, Småland, Askeryd
Title <itemTitle> Lindsbo
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Torplämning, sentida, bestående av en husgrund, 10x6 m, med spismursröse. Text enligt skylt: LINDSBOASKERYD1967 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inakt... Visa hela
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Askeryd, Aneby, Småland, Jönköping.
Lämningstyp<itemName>
Lägenhetsbebyggelse
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Lägenhetsbebyggelse
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data