Tillbaka till sökresultatet

Kolningsanläggning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jönköping, Nässjö, Småland, Nässjö
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Kolbotten, rektangulär 6x3-4 m (ONO-VSV) 0,45 m h. Omges av otydliga rännor/stybbgropar längs kanten.
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Vegetation <itemDescription>
  • Kalhygge med mycket ris.
Terräng <itemDescription>
  • Svag V-sluttning, Kalhygge.
Orientering <itemDescription>
  • Omedelbart Ö om skogsväg, ca 30 m SO om vägskäl.
Event <context>
  • Belägen i Nässjö, Nässjö, Småland, Jönköping.
Lämningstyp<itemName>
Kolningsanläggning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Kolningsanläggning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data