Tillbaka till sökresultatet

Kolningsanläggning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gävleborg, Ockelbo, Gästrikland, Ockelbo
Vegetation <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Skogsmark (barrskog).
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Kolbotten efter resmila, rund, ca 12 m diam.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: SVO, Externt register: Skog och Historia, Extern identitet: 17889
Event <context>
  • Belägen i Ockelbo, Ockelbo, Gästrikland, Gävleborg.
Lämningstyp<itemName>
Kolningsanläggning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Kolningsanläggning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data