Tillbaka till sökresultatet

Lägenhetsbebyggelse

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Halland, Hylte, Småland, Långaryd
Terräng <itemDescription>
  • Svag NV-sluttning av stenig, sank moränmark. Hagmark.
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Bebyggelselämningar, del av Åkers gamla tomt, bestående av 4husgrunder, 1 terrasskant och 1 vägbank. Belägna i anslutningtill Åkers nutida bebyggelse med bl.a. 1 äldre källare.Bebyggelselämningarna tr... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Långaryd, Hylte, Småland, Halland.
Lämningstyp<itemName>
Lägenhetsbebyggelse
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Lägenhetsbebyggelse
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data