Tillbaka till sökresultatet

Område med skogsbrukslämningar

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Tierp, Uppland, Österlövsta
Skadestatus <itemDescription>
Vegetation <itemDescription>
 • Kolbottnen: Ca 30 tallar samt ca 10 granar. Spisröse: 1 gran.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Skogsstyrelsen, Externt register: Skog och Historia, Extern identitet: S&H: 1002903, MD19538, (Österlövsta) 1649.
Terräng <itemDescription>
 • Svagt kuperad, stenbunden moränmark, skogsmark.
Beskrivning <itemDescription>
 • Område med skogsbrukslämningar, 35 x 30 m (N-S). På området är 1 kolbotten och 1 spisröse.
  Kolbottnen är rund, 26 m i diameter, med vall i Ö, intill 2 m br. intill 0,4 m h.
  Spisröset är 2 m N om kol...

  Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
 • Kolningsanläggning - Form: Rund, Typ: Kolbotten resmila, antal 1.Husgrund, historisk tid - Verksamhet: Kolning, antal 1
Placering <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Österlövsta, Tierp, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Område med skogsbrukslämningar
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Område med skogsbrukslämningar
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data