Tillbaka till sökresultatet

Fornlämningsliknande bildning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Sjöbo, Skåne, Lövestad
Terräng <itemDescription>
  • V-sluttning av ås (N-S). Hagmark.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Fördjupning, vittrad, ca 0.15 m diam och 0.02 m dj, i block, 1.7x1 m st (Ö-V) och 1 m h, Ö delen.Ej besökt -96.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Lövestad, Sjöbo, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Fornlämningsliknande bildning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Fornlämningsliknande bildning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ej kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data