Hällristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Tanum, Bohuslän, Tanum
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Broström, S-G & Ihrestam,K., specialinventering 1995.
Terräng <itemDescription>
 • SSV-sluttande häll på bergssluttning.
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Hällristning, 5,7x3,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 20 figurer, varav 7 skepp, 2 människofigurer, 9 cirkelfigurer och 2 älvkvarnar.
  Skeppen är 15-35 cm l. Tre är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck v...

  Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Göteborgsinventeringen nr 98.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Almgren, O. i: Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia 8:5, 1912, s. 473-575, nr 33. Balzer, L.: Hällristningar från Bohuslän, pl. 49-50, nr 1. Johansson, John Bunyan, akt 33, Bohuslän museum.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
 • 7 m NÖ om Raä nr 288:2.
Event <context>
 • Belägen i Tanum, Tanum, Bohuslän, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Hällristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Hällristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data