Grav- och boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Södermanland, Strängnäs, Södermanland, Strängnäs
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Andersson, G. 2003: Arkeologisk undersökning. Lunda gård - delområde A. Del av gravfält från vendeltid och tidig vikingatid. E20. Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs 2:1, RAÄ 266:2-4. Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2003:3. (RAÄ dnr 321-146-2009).
Ingående lämningar <itemDescription>
 • Husgrund, förhistorisk/medeltida - Typ: Syllstenshus, antal 0.Stensättning - Konstruktion: Övertorvad, Form: Rund, antal 79.Husgrund, förhistorisk/medeltida - Typ: Stolphus, antal 14
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dunér J. 2003: Arkeologisk undersökning. Lunda gård - delområde D. Odlingslager och hägnad invid 1900-talets mangårdsbyggnad. E20. Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs 2:23, RAÄ 266. Riksantikvar... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Osign. handl., 1861. ATA Strängnäs lfs jmf Dybeck: "Forskingsberättelse 1850 sid 10.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hermelin Olof: Åkers härads fornlemningar
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Andersson, G. 2003: Arkeologisk undersökning. Lunda gård - delområde E. "Lunden" - en plats för aktiviteter under förhistorisk och historisk tid. E20. Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs 2:23, R... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Beronius Jörpeland, L., Dunér, J & Skylberg, E. 2003: Arkeologisk undersökning. Lunda gård - delområde B. Järnåldersbebyggelsen. E20. Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs 2:1 och 2:23, RAÄ 266. R... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Grav- och boplatsområde, delundersökt, ca 165x50 m (Ö-V), bestående av ca 12 fornlämningar. Dessa utgörs av runda stensättningar, 3-7 m diam och 0,1-0,6 m h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2... Visa hela
Terräng <itemDescription>
 • Krönet och S-sluttning av moränrygg. Hagmark.
Vegetation <itemDescription>
 • Gravfältet bevuxet med några granar och tallar med inslag av lövsly.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska undersökningar som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Andersson, G. & Skylberg, E (red). 2008: Gestalter och gestaltningar - om tid, rum och händelser på Lunda. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar skrifter nr 72. (RAÄ dnr 321-177-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Strängnäs, Strängnäs, Södermanland, Södermanland.
Lämningstyp<itemName>
Grav- och boplatsområde
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Grav- och boplatsområde
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data