Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Närke Hallsberg
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Stenålder
Event <context>
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Hallsberg, Hallsberg, Närke, Örebro, Sverige.
 • Aktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Hallsberg, Hallsberg, Närke, Örebro, Sverige.
 • Aktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Hallsberg, Hallsberg, Närke, Örebro, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • bergart
 • brons
 • flinta
 • föremål
 • mejsel
 • yxa
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data