Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Uppsala Husbyborg
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Husbyborg, Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • Bergart
 • Brodd
 • Bränd lera
 • Bränt ben
 • CU-leg
 • Föremål
 • Handtag
 • Hank
 • Hyska
 • Hästskosöm
 • Järn
 • Keramik
 • Knapp
 • Kärl
 • Löpare
 • Metall
 • Slagg
 • Spik
 • Tegel
 • Ten
Fyndplats<itemName>
Husbyborg
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data