Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Göteborg, Västergötland, Göteborg
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Feltzin, Ida. 2011. Arkeologisk undersökning och schaktkontroll i Kv. Varuhuset. Göteborg 216. Göteborgs innerstad. Inom Vallgraven fastighet 22:15. Göteborgs kommun. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2011:20. (Raä dnr: 3.4.2-168-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson Schönborg, Göte. 2003. Förenklad avrapportering. Västra Götalands län, Göteborg inom vallgraven, Kv Kostern, RAÄ 216. UV Väst, Arkivrapport. Arkeologisk förundersökning. (RAÄ Dnr 321-1921-2005... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. Arkeologisk undersökning inom Vallgraven 12.10. Göteborg stad. Förenklad arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum, rapport 2016:18. (RAÄ dnr. 3.4.2-6177-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2016. Flyktväg vid Älvsborg Majorna 140:22
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, Tom. 2017. Stenläggning vid hovrätten. Nordstaden S:7, kv. Gamla Tullen, Göteborg stad, stadslager. Schaktningsövervakning, Göteborg 216. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2017:3. (Lst dnr: 431... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2010. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:16. Nordstaden 33:3, 33:5. (Raä dnr: 3.4.2-4116-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Westergaard. B. 2014. Förenklad avrapportering. Arkeologisk förundersökning, Göteborgs socken, Nordstaden 702:32, RAÄ 216. (RAÄ dnr 3.4.2-1975-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fästning
  Schaktningsövervakning

Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Thörnqvist, J. 2018. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Nordstaden 18:1, kv Gamla teater, RAÄ Göteborg 216:1, Västergötland. Göteborgs stadsmuseum. Rapportsammanställning 2018:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, C. 2016. Östra kanalmurens läge i Östra hamngatan. PM Arkeologisk dokumentation, Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun och socken, fastighet: Inom Vallgraven, Östra Ha... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2017. Provschakt i kv. Merkurius Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:20. (RAÄ dnr 3.4.22-3371-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sandin, M och Wennberg, T. 2008. Rapport. Arkeologisk förundersökning Göteborg 216, kv. Härbärget. Rio kulturkooperativ. (RAÄ dnr 321-4358-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2016. Arkeologisk undersökning schaktövervakning inom Hvitfelsdsgatan, Kungshöjdsgatan och Luntunagatan, Göteborg stad. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:17. (RAÄ dnr 3.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2017. Bastion Carolus nonus Rex södra kassematt, Drottninggatan - Östra larmgatan. Arkeologisk undersökning 1985. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum, 2017:13. (RAÄ-2018-208)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fonrminnesregistret före FMIS införande
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gullbrand, T & Wennberg, T. 2016. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Masthugget 712:41. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:16. (RAÄ dnr 3.4.2-5890-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Svedberg, V. 2014. Badstugubastionen i Göteborg. Rapport över framtagna bastionlämningar i kvarteret Verkstaden samt i Verkstadsgatan och i Lilla Badhusgatan. Västra Götalands län, Västergötland, Göte... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner Åhman, P & Wennberg, T. 2017. Kronhusgatan. Antikvarisk kontroll 1995. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:15. (RAÄ-2018-206)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karta 1682 publicerad i Gamla Svenska städer
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2017. Stenläggning vid hovrätten. Nordstaden S:7, kv. Gamla Tullen, Göteborg stad, stadslager, schaktningsövervakning, Göteborg 216. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2017:3. (RAÄ dnr 3.4.2-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Törnqvist, J. 2018. Arkeologisk rapportsammanställning över förundersökning vid Bastionsplatsen inom Göteborg 216:1. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2018:17. (RAÄ-2018-2082)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2016. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:13. RAÄ 216, Göteborg stad och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning. Göteborgs Stadsmuseum. Rapport 2016:13. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Thörnqvist, J. 2018.Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2018:28. Arkeologisk efterundersökning inom RAÄ-nr Göteborg 216:1 inom Södra Hamngartan. (RAÄ-2018-3288)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, C. 2010. Förenklad avrapportering. Västra Götalands län, Göteborgs stad, fastighet Göteborg 72:1, RAÄ 216, Länsstyrelsens dnr 431-58491-2009. UV Väst, arkivrapport. Arkeologisk förund... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, Tom. 2017. Trappan vid Carolus Undecimus Rex. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:25. (Dnr: RAÄ-2017-4899)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2015. Norra Allégatan- Ledningsdragning. Pustervik 711:1. Fornlämning Göteborg 216. Stadsbefästning. Schaktningsövervakning. Göteborg stad. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2016... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2017. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:7. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2017:7. (RAÄ dnr 3.4.2-926-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, C., Kjellin, A. 2014. Arkeologisk förundersökning. Kurtinmur, Stora Bommens bastion och Masthamnen på Packhusplatsen. Arkeologisk förundersökning inför tillåtlighetsprövning av Västlä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner Åhman, A. 2014. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:4. Förundersökning i form av schaktövervakning. Göteborgs stadsmuseum. (RAÄ dnr 3.4.2-2930-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner Åhman, P. 2017. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:11. (RAÄ dnr 3.4.22-1576-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gullbrand, T. 2015. Kv. Artilleristen. Göteborgs stad, Haga 19:16, Förundersökning, Göteborg 216. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2015:8. (RAÄ dnr 3.4.2-1053-2016)
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, Tom. 2014. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:08. (Raä dnr: 3.4.2-1720-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, C. 2011. Förenklad avrapportering för förundersökning inom Stampen vid centralposthuset. Västergötland, Göteborgs stad, inom fastighet Stampen 1:1, 704:35, RAÄ 216. Arkeologisk förund... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2016. Förenklad arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum. RAÄ Göteborg 216. Göteborg stad. Vallgraven 2:1. Rapportnummer 2016:19. (RAÄ dnr. 3.4.2-6264-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sandin, M. 2009. Kaserntorget 8. Göteborg 216. Vallgraven 32:13. Historisk tid. Förundersökning. Göteborgs kommun. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2009:9. (RAÄ dnr 321-4128-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gäller för både RAÄ dnr. 3.4.2-3635-2015 och V3.4.2-3631-2015.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Westergaard, B. 2012. Förenklad avrapportering. Västergötland, Göteborgs socken, RAÄ 216. Länsstyrelsens dnr 431-15082-2012. UV Väst, arkivrapport. Arkeologisk förundersökning. Riksantikvarieämbetet U... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, Carina. 2011. Arkeologi i kvarteret Högvakten, Göteborg. Västra Götalands län, Göteborgs stad, kvarteret Högvakten, RAÄ 216. Arkeologisk förundersökning. Riksantikvarieämbetet UV rapp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • von Arbin, S. 2007. Götabåten. Västergötland, Göteborgs stad, RAÄ 216, fartygslämning vid Lilla Bommen. UV Väst Daff 2007:2. (RAÄ dnr 321-1878-2009)
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Thörnqvist, J. 2018. Historiskt avfall i kv. Larmtrumman. Göteborg 216:1, kv Larmtrumman inom vallgraven 23:11, historisk tid. Arkeologisk förundersökning & undersökning 2003. Göteborgs stad. Göteborg... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T.: Schaktövervakning, kv. Snusmalaren, Göteborgs stadsmuseum, Arkeologisk Rapport 2006:17, 2006 (RAÄ dnr 321-3668-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, C. 2010. Fjärrkylaledningar på Kungsgatan, Kyrkogatan och runt Domkyrkan. Västra Götalands län, Göteborgs socken, inom Vallgraven 701:27x, RAÄ 216, Länsstyrelsens dnr 431-110290-2008.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, Carina. 2015. Masthamnens bryggor från 1800-talet? En arkeologisk förundersökning på Packhusplatsen i Göteborg. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun och socken, Nords... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 7B0e NV (FMR registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, C. 2012. Antikvarisk kontroll av provgropar under Oterdahlska huset. Västergötland, Göteborgs socken, Oterdahlska huset, RAÄ 216, Länsstyrelsens dnr 431-32914-2011. UV Väst, arkivrapp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2016. Kulturlager på Postgatan 2. Nordstaden 702:32, Göteborgs stad, stadslager, schaktövervakning. Göteborg 216. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2016:5. (Raä dnr. 3.4.2-779-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2018. Floras kulle. Ravelin Prins Ulri.k Arkeologisk förundersökning 2014, Göteborg 216, stadsbefästning Vasastaden 710:44, Göteborgs stad. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2018:05. (Lst dn... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2017. Kv. Snusmalaren IV - Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:21. (RAÄ dnr 3.4.22-3381-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2014. Arkeologisk förundersökning med anledning av byggnation av pub i äldre lokal. Kyrkogatan 33, Göteborg, Västergötland. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2014:04. (RAÄ dnr 3.4.2-2388-201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, Tom. 2008. Arkeologisk förundersökning. Göteborg 216, kv. Snusmalaren. Rio Kulturkooperativ. Rapport 33. (RAÄ dnr 321-3974-2008).
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång, Carina. 2003. Rapport. Arkeologisk undersökning. Masthuggets tidiga hamnar. Västergötland, Göteborgs stad, Kvarteret Koffen, RAÄ 216. UV Väst Rapport 2003:24. (RAÄ Dnr 321-1897-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång, C. Nilsson Schönborg, G: 2005: Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Gamla latin, Jungfrustigen och Spruthuset med flera. Västra Götalands län, Göteborgs stad, kv. Jungfrustigen 28 och kv.... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2017. Kv Holländaren, fornlämning Göteborg 216:1, Göteborg, Västra Götaland. Särskild arkeologisk utredning 2016. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2017:4. (RAÄ dnr. 3.4.2-1112-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • GAM (Göteborgs arkeologiska museum) dnr 975/70
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, Tom. 2017. Kv. Sergeanten. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:26. (Dnr: RAÄ-2017-4922)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2014. FU Haga/Rosenlund. Göteborg 216. Inom Vallgraven 37:21 m.fl.. Förundersökning, Göteborgs stad. Göteborgs stadsmuseum, rapport 2014:13. (RAÄ dnr 3.4.2-2099-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2016. Rotbeskärning i Kungsparken - En arkeologisk undersökning inom Västlänkenprojektet. Göteborg 216, Vasastaden 710:44, Haga 715:15, Arkeologisk förundersökning, Göteborgs stad. Götebo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Göteborgs stad. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2016:3. Lst dnr: 431-4470-2016.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Svedberg, Viktor. 2008. Arkeologisk förundersökning. På spaning efter Badstugubastionen vid Skeppsbron i Göteborg. Västergötland, Göteborgs stad, kvarteret Redaren och kvarteret Verkstaden, RAÄ 216. R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sandin, M & Törnqvist, J. 2018. Göteborg 216:1, kv. Idogheten, Inom Vallgraven 24:3 RAÄ, historsik tid. Arkeologisk förundersökning. Göteborgs stad. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2018:18. (Dnr. RAÄ-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2017. Kv. Blomsterkvasten, fornlämning 216:1, Göteborg, Västra Götaland. Arkeologisk kontroll (okulärbesiktning/schaktningsövervakning) 2016. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2017:8. (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Brown, O och Gustavsson, J. Rapport 2015:12. Rio Göteborg, Natur- och kulturkooperativ. Göteborg 216, Länsresidenset. Arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning av fastigheten Ino... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, P., Westergaard, B., Wattman, N. & Trinks, I. 2014. Georadarundersökning i Kungsparken, Göteborg. Arkeologisk prospekteringsundersökning. (RAÄ dnr 311-1777-2014 & 3.4.2-926-2016)
Beskrivning <itemDescription>
 • Kulturlager, stad, ca 2x1 km st (NÖ-SV). Inom området kan kulturlager från 1500-1600-tal förväntas påträffas. Området har stadsprivilegier från 1621.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson Schönborg, G. 2018. Bastion Johannes Rex, Arkeologisk undersökning, Göteborg 216:1, stadsbefästning, Gullbergsvass 17:3, Göteborgs stad. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2018:13. (RAÄ-2018-2738)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson Schönborg, G. & Wennberg, T. 2012. Del av bastion Carolus Dux. Göteborg 216. Inom Vallgraven 71:1. Förundersökning. Göteborgs kommun. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2012:2. (Raä dn... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner Åhman, P. 2017. Kv. Lilla Berget. Arkeologisk förundersökning 1991. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:14. (RAÄ-2018-207)
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, S.T. Göteborgs museums årstryck 1933, 1936
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Svedberg, V. 2014. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, Kvarteret Rådhuset (Tyska kyrkan), Göteborg 216. Arkeologisk förundersökning... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Thörnqvist, J. 2018. Arkeologisk förundersökning Kronhusbodarna, Nordstaden 702:32, RAÄ Göteborg 216:1, Västergötland. Göteborgs stadsmuseum. Rapportsammanställning 2018:29. (RAÄ dnr. 3.4.2-3651-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, Tom. 2010. Kv. Härbärget - En arkeologisk undersökning av 1600-talets Göteborg. Rio Kulturkooperativ, rapporter 77. (Raä dnr: 321-3200-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Westergaard, B. 2010. Förenklad avrapportering, Västergötland, Göteborgs stad, Inom Vallgraven 51:2 m fl, RAÄ 216. Länsstyrelsens dnr 431-22942-2007. Arkeologisk förundersökning. Riksantikvarieämbetet... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T och Kegel, K. Rapport 2015:10. Göteborgs stadsmuseum. 2015. Trädflytt i Kungsparken. En arkeologisk undersökning inom Västlänkenprojektet. Göteborg 2016. Vasastaden 710:44, Haga 715:15. Ar... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Westergaard, B. 2012. Förenklad avrapportering. Västergötland, Göteborgs socken, Nordstaden 762:43, RAÄ 216. Länsstyrelsens dnr 431-10940-2012. UV Väst, arkivrapport. Arkeologisk förundersökning. Riks... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång, C. 2007. Förenklad avrapportering. Västra Götalands län, Göteborgs stad, RAÄ 216, sträckan Rosenlundsgatan-Pusterviksgatan. UV Väst, Arkivrapport, Arkeologisk förundersökning. (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Westergaard, B. 2016. Göteborg, Norra Hamngatan, Kanalmuren. Västra Götalands län, Göteborgs kommun, Göteborgs stad, Nordstaden 702:32, RAÄ Göteborg 216. Arkeologisk förundersökning. Förenklad avrappo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Svedberg, V. 2002. Förstudier och förundersökningar inför bygget av Götatunneln. Västergötland, Göteborg stad, norr om Järntorget och vid Lilla Bommen, RAÄ 216. Riksantikvarieämbetet UV Väst rapport 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, C. 2014. Ett titthål i Göteborgs Historia. Kyrkogårdsmur och handelsbod i "Titthålet" på Korsgatan i Göteborg. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun och socken, Inom V... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. Arkeologisk kontroll inom Vallgraven 701:27. Göteborg 216. Göteborg stad. Förenklad arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum, rapport 2016:20. /RAÄ dnr. 3.4.2-6221-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Andersson, S. (red.) m. fl. 1986. Livet i det gamla Göteborg. Göteborgs arkeologiska museum.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Biwall, A., Westergaard, B. & Trinks, I. 2012. Västlänken. Arkeologisk prospekteringsundersökning och förundersökning. Riksantikvarieämbetet UV rapport 2012:101. (Raä dnr: 3.4.2-419-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nieminen, J. 2014. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Förenklad avrapportering. Västra Götaland, Göteborg, Inom Vallgraven 701:27, Göteborg 216. Länsstyrelsens dnr 431-7458-2012.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, Tom. 2017. Kv. Larmtrumman. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:24. (Dnr: RAÄ-2017-4805)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång, Carina. 2005. Rapport. Arkeologisk undersökning. Arkeologi inför ny lärarhögskola i Göteborg. RAÄ UV Väst. Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:5. (RAÄ Dnr 321-1194-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång Plura, C. 2011. Förenklad avrapportering. Västergötland, Göteborgs stad, RAÄ 216. Länsstyrelsens dnr 431-22942-2007. UV Väst, arkivrapport. Arkeologisk förundersökning. Riksantikvarieämbetet... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bramstång, Carina & Nilsson Schönborg Göte. 2005. Rapport. Arkeologisk undersökning. Arkeologi inför Götatunneln. RAÄ UV Väst. Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:4. (RAÄ Dnr 321-1206-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jönsson, Eva&Kihlberg, Stefan. 1981. Rapport. Stadsarkeologisk undersökning i Göteborg. Kv Enigheten, Kv Vindragaren, Kv Stadskvarnen, Kv Vadman 1979-1980. Göteborgs Historiska Museum. (RAÄ dnr 2689/8... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wennberg, T. 2018. Milleniemonumentet vid Stora Teatern - Ravelin Prins Carl. Göteborg 216, Lorensberg 706:10, stadsbefästning, schaktövervakning, Göteborgs stad. Göteborgs stadsmuseum. Rapport 2018:0... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson Schönborg, G. 2000. Kvarteret Artilleristallet 32:8. Västergötland, Göteborg, fornlämning 216, inom Vallgraven. UV Väst, Rapport 2000:1, Arkeologisk förundersökning. (RAÄ dnr 321-1911-2005)
Event <context>
 • Belägen i Göteborg, Göteborg, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Stadslager
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data