Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Örebro, Örebro, Närke, Örebro
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, Annica, 2009. Kabelschakt i centrala Örebro. Köpmangatan-Stortorget-Drottninggatan-Vasagatan, RAÄ 83, Örebro stad, Närke. Arkeologisk förundersökning. RAÄ UV Bergslagen rapport 2009:3. (RAÄ dnr 321-4140-2009)
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergold, Helmut, 2002. Kvarteret Sorken. Örebro stad, Östra delen av Hamnplan, RAÄ 83. Arkeologisk förundersökning. RAÄ UV Bergslagen rapport 2002:8. (RAÄ dnr 321-1136-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, Olof, 2004. Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600- och 1700-talen i kvarteret Källan. Närke, Örebro stadsområde, fastigheten Kvarteret Källan 10, RAÄ 83. Särskild arkeologisk under... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekholm, T. 2012. Ruiner under Stortorget i Örebro. Schaktningsövervakning på Stortorget i Örebro, RAÄ 83:1, Örebro socken, Örebro kommun. Närke. Arkeologigruppen AB. Rapport 2012:07. (RAÄ dnr. 3.4.2-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balknäs, N. 2017. Örebro i fjärran tider. Arkeologiska undersökningar i form av schaktningsövervakning. Schaktningsövervakning i samband med grävning för fjärrkyla och fjärrvärme i och inom fornlämnin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlenby, Leif, 2011. Kungsgatan i Örebro. Mellan Stortorget och Engelbrektsgatan. Schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB, Rapport 2011:20. (RAÄ dnr 3.5.5-725-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Appelgren, Katarina, 2010. Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka. Arkeologisk undersökning. RAÄ UV Mitt rapport 2010:21. (RAÄ dnr 321-48-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Knabe, E. 2014. Hållstugan 28 i Örebro, arkeologisk schaktningskontroll i form av förundersökning, RAÄ Örebro 83, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB, rapport 2014:12. (RAÄ dnr. 3.4.2-... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Knabe, E. 2016. Kvarteret Mekanikern i Örebro. RAÄ 83:1, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB. Rapport 2016:19. (RAÄ dnr. 3.4.2-945-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U., 2007. Under den asfalterade ytan i kvarteret Porten. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 83. Olaus Petri 3:225. Örebro stad. Närke. Kulturmiljövård Mälardalen. Rapport 2007:81. (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bäck, M. & Petterson, M., 2012. 1700-talslämningar vid Stortorget i Örebro. Arkeologisk undersökning. RAÄ UV Rapport 2012:63. (RAÄ dnr 3.4.2-1824-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Strengbom, E. 2017. Kvarteret Klockaregården. Arkeologisk förundersökning. Örebro 83:1, Örebro stad och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB, Rapport 2017:71. (RAÄ dnr 3.4.2-1639-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsboksuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A. 2015. Gårdsmiljöer i kvarteret Lodet. Arkeologisk undersökning.
  Kvarteret Lodet 7,Del av RAÄ 83:1, Örebro stad och kommun, Örebro län. Arkeologgruppen rapport; Ag2014:06. Lst dnr: 431-68...

  Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ljung, Jan-Åke, 2005. Undersökningar av hög- och senmedeltida kulturlager och bebyggelselämningar. Närke, Arkeologisk, Örebro, fornlämning 83, kvarteret Bromsgården 3, 4 och 13. ATA dnr 6814/77. RAÄ U... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergqvist, J., 2007. Sentida bebyggelse vid Lillåns södra strand. Närke, Örebro stad, Kv Kilen 17, RAÄ 83. Arkeologisk förundersökning. RAÄ UV Bergslagen rapport 2007:2. (RAÄ dnr 321-4104-2007)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balknäs, N. 2017. Fjärrkyla på Järnrtorgsgatan och Fredsgatan, Örebro 83:1, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB, Rapport 2017... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balknäs, N. 2017. Kvateret Tennstopet. Örebro 83:1, kvarteret Tennstopet, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövvervakning. Arkeologgruppen. Rapport 2017:55.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergold, H. 2015. Drottningparken, Örebro, RAÄ 83:1, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB. Rapport 2015:08. (RAÄ dnr 3.4.2-183-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2016. Elledningschakt i Vasagatan, Örebro. RAÄ 83:1, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning 2016. Arkeologigruppen AB. Rapport 2016:68. (RAÄ dnr 3.4.2-58... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arbetsgruppen för byggnadsinventering i Örebro 1975
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallebom, Ulrika, 2003. Vapensmederna på Södra Smedjebacken. Spår från stormaktstid på Hamnplan i Örebro. Närke, Örebro stad, kvarteret Sorken, RAÄ 83. Arkeologisk undersökning. RAÄ UV Bergslagen, Dok... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, Annica, 2011. Kvarteret Lodet 7. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB, Rapport 2011:18. (RAÄ dnr 321-1814-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2015. Små schakt vid S:t Nikolai kyrka i Örebro. RAÄ 83:1, fastigheten Nikolaikyrkan 1, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Arke... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergold, H & Larsson, S. 2017. Kvarteret Fåfängan i Örebro. Örebro 83:1, Örebro stad och kommun, Närke. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen. Rapport 2017:11. (RAÄ dnr. 3.4.2-1644-2017)
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Stadsbild i Örebro, bevaringsprogram för innerstaden
Beskrivning <itemDescription>
 • Medeltida kulturlager inom område med oklar begränsning. Inom angivet område med streckad begränsningslinje rymdes drottning Kristinas stadsplan från 1654 enligt tidigare anteckningar. Den medeltida s... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergold, Helmut, 2005. Kvarteret Fåfängan. Närke, Örebro stad, Kvarteret Fåfängan 4, RAÄ 83. Arkeologisk förundersökning. RAÄ UV Bergslagen rapport 2005:20. (RAÄ dnr 321-808-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, Annica, 2004. Kakelugnsmakaren i kvarteret Brandstationen. Närke, Örebro stad, kvarteret Brandstationen 7, RAÄ 83. Arkeologisk slutundersökning. RAÄ UV Bergslagen rapport 2004:10. (RAÄ dnr 3... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergold, H. och Knabe, E. 2016. Kvarteret Lagerhuset 4. Örebro 83:1, kvarteret Lagerhuset 4, Örebro stad och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2016:48. Lst dnr: 431-4816-2015.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2016. Norra Smedjebacken - arkeologisk förundersökning inom Grillgården 3. RAÄ 83:1, Grillgården 3, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB. Rapport 2016:23. (RAÄ dnr 3.4.2-40... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A., 2008. Källarvalv på Stortorget i Örebro. Närke, Örebro stad, RAÄ 83. Särskild arkeologisk undersökning, UV Bergslagen rapport 2008:20. (RAÄ dnr 321-685-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forsberg, M. 2016. Kvarteret Husaren 2. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 83:1, kvarteret Husaren 2, Örebro stad och kommun, Närke. Arkeologgruppen rapport;Ag 2016:08. Lst dnr: 431-3929-2014.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Flodin, L., 2007. Undersökning, Nä, Örebro, Fabriksgatan, RAÄ 83. Rapportsammanställning. RAÄ UV, 2007-06-11. (RAÄ dnr 321-2290-2007)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergold, Helmut & Knabe, Ebba, 2005. Ett utkastområde i Örebro. Förundersökning i kvarteret Repslagaren 15, 16 och 22 i Örebro stad, RAÄ 83, Närke. Arkeologisk förundersökning. RAÄ UV Bergslagen rappo... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 10F 4d NV, SV (FMR:s registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sveriges kyrkor, nr 46 & 147, RAÄ
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Annuswer, B., 2008. PM angående besiktning av träpålar frilagda i samband med schaktningsarbeten i Svartån vid Örebro Slott. RAÄ UV Bergslagen. (RAÄ dnr 321-1170-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergqvist, J., 2007. Ett par gravar från slutet av 1700-talet. Närke, Örebro stad, Nikolaikyrkan 1, RAÄ 83. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ UV Bergslagen rapport 2007:1. (RAÄ dnr 321-1533-2007)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Medeltidsstaden, rapportnr 9, 1978, RAÄ
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergold, H. & Pettersson, O., 2004. Stortorget i Örebro. Från dagens torgbeläggning till medeltidens kulturlager. Närke, Örebro stadsområde, Nikolai församling, Stortorget och Köpmansgatan 3-5, RAÄ 83... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlenby, L. 2014. Oxgropen i stadens södra utkant. Arkeologisk utredning i kvarteret Tågmästaren 25, Nikolai 3:287 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen rapporter;Rapport 2014:16. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U., 2010. Järntorget i Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Örebro 83:1, Järntorget, Olaus Petri församling, Örebro kommun, Närke. Kulturmiljövård Mä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bäck, Mathias & Romedahl, Hélen, 2006. Nyetablering och tidig skolarkitektur i Örebros östra utkant. Närke, Örebro stadsområde, Kvarteret Repslagaren 12, 13 och 19, RAÄ 83. Arkeologisk förundersökning... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, Mats, 2012. Fjärrkyla i centrala Örebro. Arkeologisk undersökning. RAÄ UV Rapport 2012:64. (RAÄ dnr 321-3388-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergold, H., 2008. Kulturlager och anläggningar i kvarteret Tryckeriet. Närke, Örebro stad. Kvarteret Tryckeriet 12, RAÄ 83. Arkeologisk förundersökning och undersökning. UV Bergslagen rapport 2008:12... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordström, Annika, 2001. 1800- och 1900-tals lämningar i Kv. Husaren. Närke, Örebro stad, kv Husaren 3, RAÄ 83. Arkeologisk förundersökning. RAÄ UV Bergslagen rapport 2001:14. (RAÄ dnr 321-3426-2006 &... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balknäs, N. 2017. Örebro i fjärran tider, Schaktningsövervakning i samband grävning för fjärrkyla och fjärrvärme i och inom fornlämningsområde för stadslagren Örebro 83:1, Örebro kommun, Närke. Arkeo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rönngren, J. 2013. Fjärrkyla i södra Örebro. Särskild arkeologisk undersökning. Fjärrkyla i södra Örebro RAÄ 83:1, Örebro socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen rapport;Ag 2013:03. Lst dnr: 43... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Örebro, Örebro, Närke, Örebro.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Stadslager
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data