Tillbaka till sökresultatet

Dokument

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1787 - 1848
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
  Dokument 1848
  Lagfart på Kodebacken och Ängebacken 1848 jämte bilagor 1787, 1787(?) 1789. 1818(?).

  Ur arkivförteckningen:
  1/ Utdrag ur lagfartsprotokoll, Lane härads sommarting, 4 juni 1787 rörande kronoskatte båtsmanshålls hemmanet Kodebacken.
  2/ Utdrag ur domboken (se ovan) 24 nov. 1788 rörande ovan nämnda hemman.
  3/ Lagfartsbevis 1789 enl. ovan.
  4/ Lagfartsb...

  Visa hela
Event <context>
 • Användning .
 • Produktion 1787-01-01 - 1848-01-01 .
Keywords <itemKeyWord>
 • Arkivhandling
 • Handskriftssamlingen
sakord<itemName>
Dokument
Subject <subject>
 • Cultural history
Collection <collection>
 • S14BMEA Enskilda arkiv
preciserat sakord <itemSpecification>
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Bohusläns museum
Link to source <url>

Teknisk data