Hög

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Halland, Varberg, Halland, Veddige
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Hög, 14 m diam och 1 m h. Några 0.3-0.4 m st stenar är synliga. Imitten en rund grop, 5 m diam och 0.3-0.4 m dj.Bevuxen med hallonris.Gravhög med kista och sekundärgrav. Bronsålder per II och IV.Under... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Lindälv: Fornfynd och fornminnen i norraHalland. Tidskriften Halland 1979.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • NV kanten av stort grustag. Åkerren.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Göteborgsinventeringen 1920, nr 90.
Event <context>
  • Belägen i Veddige, Varberg, Halland, Halland.
Lämningstyp<itemName>
Hög
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Hög
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data