Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Halland, Halmstad, Halland, Kvibille
Orientering <itemDescription>
 • S korväggens yttre mur, 9 m från kyrkans Ö ände.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hofbergsreseberättelse.
Terräng <itemDescription>
 • Kyrka och kyrkogård.
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, granit, 1.67 m l och 0.8 m br. Runstenen är inmurad liggande. Runorna huggna i en slinga runt stenens kanter, 7-8 cm h. Runorna ifyllda med svart färg.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Danmarks runinskrifter nr 354, s. 396-397, fig. 811-812.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sjöbergs reseberättelse 1815.
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lundborg,L.:Qvibille 1975:16.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Salvén: Rapport dnr 5265/28.
Event <context>
 • Belägen i Kvibille, Halmstad, Halland, Halland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data